Pakeistas paraiškų pagal KPP priemones priėmimo 2023 metais grafikas

Asociatyvi nuotrauka. Asociatyvi nuotrauka.

Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2023 metais grafikas.

Grafike numatyta galimybė teikti paraiškas pagal dar vieną KPP priemonę – „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“. Pareiškėjai dokumentus dėl paramos pagal šią priemonę galės teikti gegužės 8 d. – liepos 7 d.

Taip pat nustatyta, kad visų priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų paraiškos galės būti priimamos tik pagal ankstesniais metais prisiimtus įsipareigojimus (anksčiau ši nuostata negaliojo šioms veikloms: „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Dirvožemio apsauga“, „Ražienų laukai per žiemą“).

Grafike numatyti ir paraiškų rinkimai pagal su plotu susijusios priemonės „Su „Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklas „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ ir „Parama „Natura 2000“ miškuose“ bei pagal su plotu susijusios priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ veiklas „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių“ ir „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių“.

Su pakoreguotu paraiškų teikimo grafiku galima susipažinti čia.

Video