NMA primena bitininkams, ką jie turi padaryti iki liepos 31 dienos
Image Blog
Asociatyvi nuotr. "Canva" nuotr.

NMA primena bitininkams, ką jie turi padaryti iki liepos 31 dienos (0)


Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena šalies bitininkams, įgyvendinantiems projektus pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą, kad visoms remiamoms bitininkystės sektoriaus priemonėms, kurioms įgyvendinti paskirta parama, numatytos išlaidos turi būti padarytos iki liepos 31 d., o mokėjimo prašymai NMA turi būti pateikti iki rugpjūčio 15 d.

 “Paramos gavėjas, pavėlavęs pateikti mokėjimo prašymą dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, liga), gali jį pateikti iki einamųjų metų rugpjūčio 29 d. kartu su prašymu jį priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentais”, – primena NMA.

Svarbu, kad prekės ir paslaugos būtų įsigytos, o išlaidos būtų apmokėtos bei apmokėjimas atliktas tik paties paramos gavėjo. Visus tai pagrindžiančius dokumentus būtina pateikti su teikiamu mokėjimo prašymu: turi būti pateikiami išlaidų apmokėjimo įrodymai (banko išrašai, kasos išlaidų orderiai ir pan.), išlaidų pagrindimo (priėmimo–perdavimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kelionių išlaidų dokumentai ir pan.), buhalterinės apskaitos žiniaraščiai / knygos. Kai investicijos įsigyjamos iš užsienio, visi išlaidų apmokėjimo dokumentai, perdavimo aktai turi būti išversti į lietuvių kalbą.

NMA atkreipia dėmesį, jog įsigyjant investicijas, kurios neatitinka paraiškoje numatytos investicijos techninės specifikacijos, pavyzdžiui, keičiasi išlaidos kiekis, markė / modelis, NMA reikia pateikti prašymus / paaiškinimus dėl investicijos specifikacijos pasikeitimų. Tokiais atvejais pateikiami trys nauji komerciniai pasiūlymai kainai pagrįsti. Jei paramos gavėjas negali pateikti trijų komercinių pasiūlymų, privalo pateikti paaiškinimą, kad būtent tokių investicijų nėra daugiau rinkoje.

Kadangi investicijų įsigijimo terminas sparčiai artėja ir investicijas, kurios visiškai atitinka paraiškoje numatytas greitai įsigyti gali tapti sudėtinga, tai įsigyjant kitų, nei buvo planuota, techninių parametrų investicijas, paramos gavėjas paaiškinimą dėl investicijų tikslinimo bei jį pagrindžiančius dokumentus galės pateikti  kartu su mokėjimo prašymu. Taip pat, pasikeitus tik įsigyjamos investicijos kainai, t. y. investicijai pabrangus, nebus prašoma pateikti NMA komercinius pasiūlymus. Įsigyjant investiciją iš 4-o teikėjo, t. y. ne iš trijų, kurių komerciniai pasiūlymai buvo pateikti prie paraiškos, būtina  pateikti paaiškinimą dėl šio tiekėjo pasirinkimo.

NMA atkreipia mokėjimo prašymus teikiančių bitininkų dėmesį, kad mokėjimo prašymas su visais išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais bei kitais reikiamais dokumentais teisės aktų nustatyta tvarka teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt. Taigi, jei elektroniniu parašu bus pateiktas tik mokėjimo prašymas, o kiti dokumentai – paprastu parašu, NMA specialistai bus priversti dar kartą prašyti pareiškėjų pateikti dokumentus, visus pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Lankstūs sandėliavimo sprendimai jau po ranka
Ekologiniams ūkiams kuriama palankesnė aplinka
Gyvulininkystės paroda 2023: „interAG“ technologijos ūkininkams
„Kaimas į namus“: nemokama e-prekybos platforma ūkininkams ir amatininkams
Lankstūs sandėliavimo sprendimai jau po ranka
Ekologiniams ūkiams kuriama palankesnė aplinka
Gyvulininkystės paroda 2023: „interAG“ technologijos ūkininkams
„Kaimas į namus“: nemokama e-prekybos platforma ūkininkams ir amatininkams