Pakeistas ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo aprašas
Image Blog
Asociatyvi nuotr. "Canva" nuotr.

Pakeistas ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo aprašas (0)


Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašas.

Aprašas papildytas nuostata, kad ūkinių gyvūnų laikytojai, dalyvaujantys įgyvendinant paramos priemones, pagal kurias būtina užtikrinti ūkinių gyvūnų ganymą tam tikrą nepertraukiamą laikotarpį, privalo registruoti Ūkinių gyvūnų registre (Registras) jų išgynimo ir pargynimo datą, užpildydami formą GAN–1 (8 priedas).

Ūkinių gyvūnų laikytojai, dalyvaujantys įgyvendinant paramos priemones, pagal kurias būtina užtikrinti ūkinių gyvūnų ganymą tam tikrą nepertraukiamą laikotarpį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo ūkinių gyvūnų išleidimo ganytis į ganyklą, diendaržį ar atvirą erdvę, į Registrą turi suvesti ganymo pradžios datą ir ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo ūkinių gyvūnų pargynimo į tvartą į Registrą turi suvesti ganymo pabaigos datą. Neturintys prieigos prie Registro privalo užpildyti GAN–1 formą.

Taip pat patikslintas punktas dėl informacijos apie laikomų bičių šeimų skaičių teikimo – ūkinių gyvūnų laikytojai duomenis apie laikomų bičių šeimų skaičių bent vieną kartą per metus turi teikti Registrui. Ši informacija turi būti pateikta kasmet nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

Pareiškėjai, turintys prieigą prie Registro, duomenis turi įvesti patys, o neturintys prieigos – užpildyti GŽ–1 formą raštu ir ją pateikti aprašo 30.2 ar 30.3 papunkčiuose nustatytais būdais.

Lankstūs sandėliavimo sprendimai jau po ranka
Ekologiniams ūkiams kuriama palankesnė aplinka
Gyvulininkystės paroda 2023: „interAG“ technologijos ūkininkams
„Kaimas į namus“: nemokama e-prekybos platforma ūkininkams ir amatininkams
Lankstūs sandėliavimo sprendimai jau po ranka
Ekologiniams ūkiams kuriama palankesnė aplinka
Gyvulininkystės paroda 2023: „interAG“ technologijos ūkininkams
„Kaimas į namus“: nemokama e-prekybos platforma ūkininkams ir amatininkams