Aplinkosaugininkai įspėja, ką daryti, jei gandrų kaimynystė nepageidaujama
Image Blog
Gandrai.

Aplinkosaugininkai įspėja, ką daryti, jei gandrų kaimynystė nepageidaujama (0)


Parskridę gandrai skuba įsikurti ir perėti. Aplinkos apsaugos agentūra sulaukia nemažai skambučių ir elektroninių laiškų su klausimais, ką daryti, jei gandrų kaimynystė nepageidaujama. Nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. turite tiesiog leisti gandrams ramiai išsiperėti ir užauginti jauniklius. O jau paskui organizuoti lizdų perkėlimą. Tai galima daryti nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. arba nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.

Kokias atvejais galima perkelti lizdus?

Aplinkos apsaugos agentūra išduoda leidimus ardyti ar perkelti paukščių lizdus, jei gandrų kaimynystė kelia pavojų:

• žmonių sveikatai ir saugai,

• oro saugai,

• daro žalą pasėliams, naminiams gyvuliams, miškams, žuvų ištekliams, akvakultūrai ir vandenims,

•  kelia grėsmę floros ir faunos apsaugai ir kt. (daugiau atvejų – Įstatyme).

Jei iš anksto planuojate perkelti gandrų lizdą, turite kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą užpildę šią rekomenduojamą formą. Ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų, patikrinę prašymo duomenis, parengsime leidimo projektą, esant poreikiui suderinsime jį su suinteresuotomis institucijomis.

Teikiant prašymą būtina nurodyti, kur tiksliai bus perkeltas gandralizdis ar įrengta dirbtinė lizdavietė. Jeigu gandralizdis yra ant elektros oro linijos atramos ir (ar) bus perkeliamas ant kitos atramos, reikia nurodyti šių atramų numerius ir pateikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ pritarimą dėl perkėlimo darbų ir nurodyti suderintą darbų vykdytoją.

Leidimas galioja tik tais kalendoriniais metais, kuriais buvo išduotas, todėl svarbu atkreipti dėmesį į leidimo galiojimo trukmę.

Gavus leidimą visą laukinio paukščio lizdo medžiagą ar jos dalį būtina perkelti į kitą vietą artimoje aplinkoje (ne toliau kaip 100 metrų nuo pirminės lizdo vietos) arba ant artimoje aplinkoje įrengtos gandrams tinkamos dirbtinės lizdavietės arba pritaikyti lizdo aplinkos sąlygas, kad laukiniai paukščiai toliau perėtų toje vietoje arba ne toliau kaip 100 metrų atstumu nuo pirminės laukinio paukščio lizdo vietos ir perėjimas būtų jiems saugesnis arba darytų mažiau žalos ūkinei veiklai.

Lankstūs sandėliavimo sprendimai jau po ranka
Ekologiniams ūkiams kuriama palankesnė aplinka
Gyvulininkystės paroda 2023: „interAG“ technologijos ūkininkams
„Kaimas į namus“: nemokama e-prekybos platforma ūkininkams ir amatininkams
Lankstūs sandėliavimo sprendimai jau po ranka
Ekologiniams ūkiams kuriama palankesnė aplinka
Gyvulininkystės paroda 2023: „interAG“ technologijos ūkininkams
„Kaimas į namus“: nemokama e-prekybos platforma ūkininkams ir amatininkams