Nuo plėšrūnų siekiantiems apsisaugoti ūkininkams – parama
Image Blog
Asociatyvi nuotr.

Nuo plėšrūnų siekiantiems apsisaugoti ūkininkams – parama (0)


Norintieji gauti paramą įsigyti priemones, kurios padėtų apsaugoti ūkinius gyvūnus nuo plėšrūnų, kviečiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikti paramos paraiškas nuo liepos 10 d. iki rugsėjo 22 d. Šiam paraiškų teikimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš plėšrūnų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ skirta 638 613 Eur paramos lėšų.

Pareiškėjams svarbu žinoti, jog prieš šį paraiškų teikimo etapą buvo reikšmingai pakeistos priemonės įgyvendinimo taisyklės. Svarbiausias pakeitimas buvo, kad be anksčiau numatytų apsaugos priemonių tinkama investicija laikomas aviganio įsigijimas.

Pagal KPP paramos priemonę finansuojamos apsaugos priemonės, kurios skirtos apsaugoti ūkinius gyvūnus nuo plėšrūnų, – kartu su aviganiu (aviganiais) arba be jo (jų).

Apsaugos priemonės – tai: vielinis elektrinis aptvaras, juostinis elektrinis aptvaras, tinklinis elektrinis aptvaras, elektros tiekimo ir palaikymo įrenginys (-iai) ir (arba) išvardintų priemonių dalys, taip pat, pakeitus įgyvendinimo taisykles – iki 4 mėnesių amžiaus vienas arba du aviganiai (priklausomai nuo turimo SG (pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vietoje laikomų ūkinių gyvūnų vidutinis metinis skaičius, išreikštas sutartiniais gyvuliais) skaičiaus) – Podhalės aviganių ir (arba) Vidurio Azijos aviganių veislės su kilmės dokumentais.

Paramos dydžiai

Pakeitus priemonės įgyvendinimo taisykles nustatyti nauji paramos dydžiai.

Nuo šiol vienam paramos gavėjui, jei įsigyjamas techninius reikalavimus atitinkantis juostinis elektrinis piemuo arba elektrinė tvora ir elektros padavimo ir palaikymo įrenginys, gali būti skirta iki 5 000 Eur be PVM paramos.

Jei įsigyjamas techninius reikalavimus atitinkantis juostinis elektrinis piemuo arba elektrinė tvora ir elektros padavimo ir palaikymo įrenginys bei aviganiai šunys, gali būti skirta iki 6 366 Eur  be PVM, šunų įsigijimui taikomas fiksuotas įkainis:

• vienam Podhalės aviganiui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 683 Eur be PVM;

• vienam Vidurio Azijos aviganiui įsigyti – ne daugiau kaip 560 Eur be PVM.

Tinkamos finansuoti išlaidos kompensuojamos 100 proc.

Galimi pareiškėjai

Dėl paramos gali kreiptis įgyvendinimo taisyklėse nurodytų savivaldybių sklypų savininkai – fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, kurie savo vardu kaip valdos valdytojai yra įregistravę valdą, deklaruojantys pasėlius ir žemės ūkio naudmenas, turintys 2 priede nurodytų Ūkinių gyvūnų registre valdos valdytojo ir (ar) partnerio ar valdoje registruoto šeimos nario vardu užregistruotų ūkinių gyvūnų.

Dėl paramos galės kreiptis pareiškėjai iš šių savivaldybių – čia žalos atvejų fiksuota daugiausia per paskutinius 5 metus:

I savivaldybių grupė: Alytaus r., Anykščių r., Lazdijų r., Molėtų r., Utenos r.; 

II savivaldybių grupė:   Ignalinos r., Kalvarijos sav., Klaipėdos r., Kupiškio r., Plungės r., Prienų r., Šilalės r., Širvintų r., Telšių r., Vilkaviškio r., Vilniaus r. ir Zarasų r.;

III savivaldybių grupė: Biržų r., Elektrėnų sav., Jurbarko r., Kaišiadorių r., Kėdainių r., Marijampolės sav., Pagėgių sav., Pasvalio r., Rietavo sav., Rokiškio r., Šakių r., Šalčininkų r. ir Ukmergės r.

Pareiškėjai turi laikyti ne mažiau kaip 1 SG saugomų galvijų, įskaitant prieauglį, ir (arba) avių, ir (arba) ožkų, VĮ Žemės ūkio duomenų centro apskaičiuotą įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Labai svarbu, kad apsaugos nuo plėšrūnų priemonės būtų įrengtos laikantis įgyvendinimo taisyklėse nustatytų techninių reikalavimų ir rekomendacijų. Taip pat jas privalu išlaikyti bei užtikrinti, kad tinkamai veiktų iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, t. y. 5 metus po paskutinio paramos išmokėjimo dienos.

Atsitikus įvykiui, kurio metu būtų sugadintos ar sunaikintos paramos lėšomis įsigytos apsaugos priemonės, jas privaloma atkurti savo lėšomis ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų.

Įsipareigojimai, kai įsigyjama apsaugos priemonė – aviganis

Įsigyti aviganiai turi būti registruoti pareiškėjo vardu Gyvūnų augintinių registre (GAR) vadovaujantis Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėmis, taip pat svarbu, kad pareiškėjo įsigytų aviganių kilmės dokumentai būtų išduoti nacionalinių ar tarptautinių šunų veisėjus vienijančių organizacijų ir registruoti GAR (kilmės numeris ir (arba) veislės knygos registracijos numeris).

Įsigyti aviganiai, tuo metu, kai ūkiniai gyvūnai neganomi laukuose, turi būti laikomi paramos gavėjo ūkyje – tuo adresu, kuris nurodytas paraiškoje ir kuris atitinka ganomų ūkinių gyvūnų laikymo vietą.

Būtina iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti paraiškoje nurodytą SG skaičių: įsigijus vieną aviganį – nuo 1 iki 15 SG, įsigijus du aviganius – daugiau kaip 15 SG.

Taip pat iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos svarbu išlaikyti aviganį (aviganius), o jam (jiems) nugaišus, dingus arba jį (juos) nugaišinus, būtina per 3 mėnesius įsigyti kitą aviganį (-ius) su kilmės dokumentais bei NMA pateikti pirkimą pagrindžiančius dokumentus.

Lankstūs sandėliavimo sprendimai jau po ranka
Ekologiniams ūkiams kuriama palankesnė aplinka
Gyvulininkystės paroda 2023: „interAG“ technologijos ūkininkams
„Kaimas į namus“: nemokama e-prekybos platforma ūkininkams ir amatininkams
Lankstūs sandėliavimo sprendimai jau po ranka
Ekologiniams ūkiams kuriama palankesnė aplinka
Gyvulininkystės paroda 2023: „interAG“ technologijos ūkininkams
„Kaimas į namus“: nemokama e-prekybos platforma ūkininkams ir amatininkams