Plūgo apsauga nuo perkrovų. Kaip arti žemę, kad neapkrautumėte plūgo
Image Blog
Plūgo apsauga nuo perkrovų.

Plūgo apsauga nuo perkrovų. Kaip arti žemę, kad neapkrautumėte plūgo (0)


Hidraulinė, linginė apsauga, nukertamieji varžtai. Plūgo eksploatavimo patarimai

Pernelyg akmeningoje dirvoje tempiamas plūgas patiria daug perkrovų. Labai tankioje dirvoje irgi vyksta pasipriešinimas, per kurį plūgo korpusą “išmeta”. Dėl plūgo patiriamų perkrovų mažėja arimo našumas. 

Plūgui numatyti keli variantai, saugantys jį nuo perkrovų – linginė sistema, nukertamieji varžtai, hidraulinis perkrovos saugiklis. Visos šios priemonės turi veikti tose sąlygose, kurioms buvo sukonstruotas plūgas. 

Plūgo apsaugos nuo perkrovų būdas pasirenkamas, atsižvelgiant į dirvožemio būklę ūkyje – koks jo sausumas ir kietumas, kiek jame akmenų. 

Linginė plūgo apsauga nuo perkrovų

Ten, kur vyrauja labai sausos dirvos su dideliu akmenų kiekiu, daugiau tinka linginė apsauga. Tai paprasta daugialakštės lingės sistema, kuri leidžia stovams nepriklausomai vienas nuo kito palengva keltis virš akmenų ir kitų kietų daiktų dirvoje, šitaip išvengiant technikos sustabdymų, gedimų ir pažeidimų. 

Linginės plūgo apsaugos privalumai: 

• sutrumpina arimo laiką, leisdama traktorininkui nešvaistyti laiko sustojimams ir išlipimams iš kabinos, siekiant pakeisti pažeistas detales;

• sumažina plūgo eksploatavimo ir remonto kaštus. 

Be to, linginė apsauga nuo perkrovos leidžia pasiekti aukštą arimo greitį, kai pravažiavus kliūtį, plūgo korpusas automatiškai grįžta į pradinę padėtį ir į nustatytą arimo gylį. 

Nukertamieji varžtai

Kitas populiarus plūgų apsaugos nuo perkrovų būdas yra nukertamieji varžtai, kurie naudojami kaip kaiščiai, saugodami korpusą nuo perkrovos susidūrimo su kliūtimis metu. Iš esmės, nukertamieji varžtai yra “išlaidinė medžiaga", nes kiekvienas susidūrimas juos tiesiog nepataisomai nukerta, tad nulūžusius varžtus tenka keisti naujais. Dėl šios priežasties jie geriau tinka lengviems dirvožemiams be akmenų.

Tačiau jeigu dirva pernelyg sausa ar akmeninga, tuomet standartiniai nukertamieji varžtai vis dažniau nusikerta, lūžta, neatlaikę didelės apkrovos. Kaskart nulūžus dar vienam nukertamąjam varžtui, pasisukusį plūgo korpusą tenka grąžinti į reikiamą padėtį. Pats plūgas tokiais atvejais dirba, aria, bet traktorininkui tenka per dažnai sustoti ir keisti sulūžusius varžtus. Tai ne tik nepatogu, bet ir sumažina plūgo našumą bei arimo tempus. 

Hidraulinė apsauga nuo perkrovos 

Hidrauliniai mechanizmai yra daug efektyvesni šiuo atžvilgiu. Jie leidžia nustatyti palankesnį spaudimą ariamai dirvai ir prisitaiko prie bet kokių sąlygų. Ypač tuose ariamuose laukuose, kuriuose daug akmenų arba dirva labai išsausinta, hidrauliniai saugikliai kaip ir lingės yra tinkamiausia apsaugos priemonė nuo perkrovų. 

Plūgai su hidrauline (arba hidropneumatine) apsauga priskiriami prie specialiosios paskirties padargų akmeningoms dirvoms, bet gali būti naudojami saikingai sutankėjusių dirvų arimui, siekiant padidinti produktyvumą. Tiesa, su išlyga, kad hidraulinė sistema bus priversta suveikti ne nuolatos. Antraip labai tankioms dirvoms patariama prieš arimą naudoti sunkias diskines akėčias su kuo didesnio skersmens diskais. 

Pernelyg tankių dirvų arimui technologai dar rekomenduoja įtaisyti diskinius peilius ant spyruoklinių kronšteinų kiekviename plūgo korpuse.

Lankstūs sandėliavimo sprendimai jau po ranka
Ekologiniams ūkiams kuriama palankesnė aplinka
Gyvulininkystės paroda 2023: „interAG“ technologijos ūkininkams
„Kaimas į namus“: nemokama e-prekybos platforma ūkininkams ir amatininkams
Lankstūs sandėliavimo sprendimai jau po ranka
Ekologiniams ūkiams kuriama palankesnė aplinka
Gyvulininkystės paroda 2023: „interAG“ technologijos ūkininkams
„Kaimas į namus“: nemokama e-prekybos platforma ūkininkams ir amatininkams