Javų kombainų gedimai, jų priežastys ir taisymas
Image Blog
Javų kombainų gedimai.

Javų kombainų gedimai, jų priežastys ir taisymas (0)


Javų kombainai yra universalios mašinos, vienu metu atliekančios kelias užduotis – javų pjovimą, kūlimą, grūdų atskyrimą ir iškrovimą. Derliaus nuėmimas dažniausia vyksta per gana ribotą laiką, sezono terminams spaudžiant, siekiant, kad grūdų nuostoliai būtų minimalūs.

Bet javų kombainai dirba, esant vibracijai ir didelėms apkrovoms, dėl kurių didėja sąveikaujančių dalių trintis ir greitas jų susidėvėjimas.

Pastebėjus kombaino gedimą arba sutrikusį veikimą, pirmiausia reikia nustatyti visas jo priežastis ir tik po to imtis gedimo šalinimo. Pataisius, galima trumpam užvesti kombainą - bandymui, kurio metu atidžiai išanalizuoti remontuojamo mazgo ar mechanizmo veikimą. Visuose šių veiksmų etapuose turi būti griežtai laikomasi saugos priemonių.

Pagrindinės javų kombainų gedimų priežastys

• Hidraulinių sistemų ir reduktorių užpildymas nekokybiška alyva. Arba nesirūpinimas alyvos kontrole.

• Padidėjusios smūginės apkrovos.

• Pagrindinių aktyviausių dalių perkaitimas.

• Vibracija.

• Korozija.

• Blogai sureguliuota velenų ašis.

• Nesureguliuotas kūginių guolių ašinis laisvumas.

• Atsiradę laisvumai tvirtinimo vietose.

• Dulkių ir abrazyvinių dalelių prilipimas prie mechanizmų paviršiaus.

• Neišvalyti hidraulinės sistemos filtrai.

• Laiku neatliktas besitrinančių detalių tepimas.

Dažniausia sugenda pagrindiniai javų kombaino organai – kuliamoji, pjaunamoji, būgnas, lenktuvai, sraigė, kratikliai, separatorius, rutuliniai guoliai, cilindras ir stūmoklis.

Kombaino pjaunamosios gedimai

Prastas išilginis žemės paviršiaus kopijavimas, kai pjaunamoji užstringa viršutinėje kopijavimo riboje. Reiškia sutriko išilginio balansavimo mechanizmo reguliavimas arba padidėjo pasipriešinimas pjaunamosios ir nuožulniosios kameros lankstinio sujungimo vietoje, užsandarinimo zonoje. Sureguliuokite laisvatarpį tarp pjaunamosios ir nuožulnios kameros rėmo (0,5-1,5 mm). Arba atlaisvinkite spyruoklę. Jeigu pjaunamoji pakimba apatinėje kopijavimo riboje, pakanka įtempti spyruoklę. 

Netenkinančio skersinio paviršiaus kopijavimo priežastimi gali būti nepakankamas tarpas tarp pjaunamosios ir nuožulnios kameros perėjimo rėmo. Arba išsireguliavo skersinis balansavimas. Patikrinkite pjaunamosios rėmo galinės sienelės lygumą iškrovimo lango srityje. Jei reikia, ištiesinkite galinę sienelę. Sureguliuokite tarpą (0,5-1,5 mm). Arba 

sureguliuokite skersinio kopijavimo mechanizmą.

Pjaunamoji nekokybiškai pjauna javų stiebus. Kalti segmentų pažeidimai dėl pašalinių daiktų ir akmenukų patekimo. Patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite atšipusius, suskilusius ar sulūžusius peilius.

Javų stiebų užstrigimas tarp pjaunamosios dugno ir sraigės. Priežastis - nepakankamas tarpas tarp sraigės vijų ir padėklo tankiai šiaudų masei tiekti. Sureguliuokite tarpą. Ištaisykite susilenkusias spirales (jei yra).

Kombaino būgno gedimai 

Būgnas užsikemša kuliama augaline mase. Priežastis - didelis arba netolygus javų masės padavimas į kuliamąją. Problemos išvengiama sumažinant kombaino judėjimo greitį.

Būgnas užsikemša esant normaliai drėgmei ir normaliam padavimui. Taip nutinka dėl nepakankamo būgno sukimosi greičio. Padidinkite būgno greitį.

Kombaino kuliamosios ir sraigės gedimai

Stiebų vyniojimas ant sraigės įvyksta tuomet, jei pjaunami labai drėgni ilgastiebiai javai. Arba didelis piktžolių kiekis tarp javų (pavyzdžiui, nuimant ankstyvosiose stadijose ramunėlėmis užaugusius rugius). Tuomet drėgni piktžolių stiebai apsivynioja ant sraigės. Tokiais atvejais pataria perkelti deflektoriaus grandiklius prie sraigės taip, kad tarpas tarp jų ir spiralių būtų minimalus, atsižvelgiant į sraigės plakimąsi. 

Sraigė ir elevatoriai nesisuka, bet girdisi garso signalas ir matosi šviesos signalas. Galima priežastis – sraigė užsikimšo kūlimo produktais. Tuomet sraigę būtina išvalyti.

Šiaudų kratiklis ir valytuvas užsikemša šiaudais – reiškia atsilaisvino kratiklio pavaros diržas. Patikrinkite ir įtempkite diržą. 

Sulėtėjo grūdų iškrovimas iš bunkerio – galimai susidarė nepakankamas tarpas tarp horizontalaus iškrovimo sraigto ir pertvaros. Reikia padidinti tarpą į aukštį. 

Lankstūs sandėliavimo sprendimai jau po ranka
Ekologiniams ūkiams kuriama palankesnė aplinka
Gyvulininkystės paroda 2023: „interAG“ technologijos ūkininkams
„Kaimas į namus“: nemokama e-prekybos platforma ūkininkams ir amatininkams
Lankstūs sandėliavimo sprendimai jau po ranka
Ekologiniams ūkiams kuriama palankesnė aplinka
Gyvulininkystės paroda 2023: „interAG“ technologijos ūkininkams
„Kaimas į namus“: nemokama e-prekybos platforma ūkininkams ir amatininkams