Aplinkosaugininkų sulaikytas pažeidėjas sulaužė meškerę ir mėgino sprukti

Per šeštadienį pareigūnai iš viso patikrino 47 žvejus, iš jų mėgėjų žvejybos taisyklių nesilaikė tik du asmenys. Per šeštadienį pareigūnai iš viso patikrino 47 žvejus, iš jų mėgėjų žvejybos taisyklių nesilaikė tik du asmenys.

Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai kartu su neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais per reidą Vilniaus ir Švenčionių rajonų savivaldybėse išaiškino tris pažeidėjus. Du iš jų nesilaikė mėgėjų žvejybos taisyklių, trečiasis degino atliekas. 

Asmuo, savo kieme deginantis baldus, plastiko ir kitas atliekas, buvo nustatytas Vilniaus rajono Sužionių seniūnijoje. Už šį nusižengimą gresia 60–300 eurų bauda, taip pat privaloma apmokėti 100 eurų žalą už aplinkos oro teršimą.  

Taip pat pažeidėjas buvo įpareigotas atliekas nugabenti į atliekų surinkimo aikštelę ir aplinkosaugininkams pateikti tai įrodančius dokumentus.  

Taip pat per šeštadienį pareigūnai iš viso patikrino 47 žvejus, iš jų mėgėjų žvejybos taisyklių nesilaikė tik du asmenys.  

Vilniaus Rokantiškių tvenkinyje nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d. leidžiama žvejoti naudojant tik vieną vienšakį kabliuką, bet pažeidėjai naudojo dirbtinius masalus su keliais trišakiais kabliais, be to, pamatę pareigūnus, juos nusikabino ir bandė slėpti.  

Už žvejybą draudžiamu būdu asmenims gresia baudos nuo 120 iki 300 eurų ir spininginių meškerių konfiskavimas.  

Kadangi vienas pažeidėjų nevykdė teisėtų aplinkos apsaugos pareigūnų reikalavimų, sulaužė meškerę ir bandė šalintis, jam gresia ir bauda nuo 80 iki 780 eurų. 

Aplinkos apsaugos departamentas primena, kad pagal Administracinių nusižengimų kodeksą kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų, sprendimų nevykdymas užtraukia baudą asmenims nuo 80 iki 780 eurų. Juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 390 iki 1950 eurų. 

Taip pat pagal Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymą fiziniai ir juridiniai asmenys privalo sudaryti visas sąlygas, būtinas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti ir paklusti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisėtiems reikalavimams. 

Video