Žuvininkystės programos įgyvendinimą stebės specialus komitetas

Asociatyvi nuotrauka. Asociatyvi nuotrauka.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos įgyvendinimo veiksmingumą stebės specialus komitetas. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymui pritarta Vyriausybės posėdyje.

Žuvininkystės programos įgyvendinimo stebėsenos komitetas nagrinės minėtos programos įgyvendinimo pažangą, taip pat klausimus, darančius poveikį jos įgyvendinimo veiksmingumui.

Komitetas taip pat teiks savo nuomonę dėl planuojamų pakeitimų, dalyvių, siekiančių paramos pagal šioje programoje patvirtintas priemones, atrankos metodikas ir kriterijus. Jo pirmininkas bus žemės ūkio viceministras Donatas Dudutis, kartu dirbs valdžios institucijų, socialinių – ekonominių partnerių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Komitetas vadovausis darbo reglamentu, kurį patvirtins pirmajame posėdyje.

Tokį komitetą įkurti privalės kiekviena ES šalis narė per tris mėnesius nuo tada, kai Europos Komisija patvirtina Žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programą.

Lietuvai skirta Europos jūrų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo (EMFAF) 2021-2027 metų programa siekiama įgyvendinti bendrą Europos Sąjungos žuvininkystės politiką ir jos prioritetus. Šiai programai  skirta daugiau kaip 87 mln. Eur, iš jų ES įnašas – 61,183 mln. Eur.

Video