Geriau pažinti saugomas teritorijas padeda specialūs žemėlapiai

Asociatyvi nuotrauka. Asociatyvi nuotrauka.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos tinklalapyje rasite žemėlapius, kuriuose pažymėta ne tik saugomų teritorijų planavimo veikla, vykdomų projektų eiga ar kokie gamtos paveldo objektai tvarkomi. Žemėlapiuose patogiai pateikta informacija ir apie lankymui pritaikytus rekreacinius objektus, stovyklavietes ir poilsiavietes, savanorystės galimybes saugomose teritorijose.

Kviečia susipažinti su interaktyviais žemėlapiais, kurių yra net 14. Šiuos žemėlapius galima rasti VSTT institucinio tinklalapio viršuje arba apačioje, spaudžiant vizualinę nuorodą su gaubliuku.

Specialus žemėlapis yra skirtas saugomų teritorijų planavimo procesams. Iš jo galima sužinoti apie planuojamas saugomas teritorijas, vykstančius planavimo procesus.

Dar viename žemėlapyje Saugomų teritorijų direkcijų kuruojamos teritorijos Lietuvoje pateikta svarbi informacija – kokie nacionaliniai ir regioniniai parkai, valstybiniai rezervatai yra priskirti vienai ar kitai direkcijai. 

Interaktyvus žemėlapis Europos Sąjungos parama Lietuvos saugomoms teritorijoms skirtas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos įgyvendintiems projektams. Jame galima surasti saugomų teritorijų lankytojų centrus, gamtos mokyklas, kraštovaizdžio kompleksus, gamtos paveldo objektus, lauko informacines sistemas. Taip pat pažintinius, gamtos, mitologinius, mokomuosius takus. Galima sužinoti, kada projektas buvo įgyvendintas. 

Itin aktualus žemėlapis su Kraštovaizdžio panoramų ir objektų apžvalgos taškų sąrašu, pagal kuriuos yra ribojama vėjo jėgainių statyba. Jame sudėti kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškai, ypač saugomo vizualinio ir estetinio potencialo arealai bei vietovės, raiškūs kraštovaizdžio kompleksai.

Kai kuriems piliečiams gali būti naudingas žemėlapis su Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų tvarkymo paslaugų ataskaitomis. Žemėlapyje sudaryta galimybė atsisiųsti saugomų gamtos paveldo objekto koordinates ir tvarkymo ataskaitą.

Dar vienas žemėlapis žymi Botaninius gamtos paveldo objektus. Jame galima sužinoti apie Lietuvos valstybinės reikšmės botaninius gamtos paveldo objektus (GPO) ir atliktus jų tyrimus. Primename, kad botaniniai GPO yra išskirtinio amžiaus, matmenų, formų ar dendrologiniu požiūriu vertingi medžiai, krūmai, saugomų augalų ir grybų rūšių augavietės, unikalios ir nykstančios augalų bendrijos, dendrologiniai rinkiniai, dendrologinę vertę turintys parkai ir skverai. Valstybinio saugomų teritorijų kadastro duomenimis, šiuo metu yra paskelbti 375 medžiai ir krūmai valstybinės reikšmės botaniniais gamtos paveldo objektais.

Akademinei visuomenei tikrai bus naudingas žemėlapis, kviečiantis susipažinti su tyrimais, studijomis, monitoringų rezultatais, inventorizacijomis ir kitais tiriamaisiais darbais apie mūsų krašto saugomas teritorijas.

Artėjant turizmo sezonui, lankytojams gali būti įdomi informacija apie saugomų teritorijų apžvalgos bokštus, paukščių stebėjimo bokštelius, apžvalgos aikšteles, regyklas. Informaciją apie nacionalinių ir regioninių parkų lankytojų centrus, lankymui pritaikytus rekreacinius objektus saugomose teritorijose rasite čia.

Atskiras žemėlapis yra sukurtas saugomų teritorijų stovyklavietėms, poilsiavietėms ir kempingams. Primename, kad stovyklavietė yra skirta poilsiui su nakvyne bei turistiniam stovyklavimui. Poilsiavietė – laikinai, be nakvynės apsistoti skirta teritorija, kurioje būna mažųjų kraštovaizdžio architektūros elementų, laužaviečių, parkingas. Kempingas – apgyvendinimui skirta teritorija, kurioje turistai apsistoja palapinėse, mobiliuose ar stacionariuose nameliuose. 

Dar vienas žemėlapis kviečia savanoriauti saugomose teritorijose. Jame nurodytos vietos nacionaliniuose, regioniniuose parkuose, draustiniuose, kurios laukia talkininkų. Siūlomos įvairios veiklos – šienavimas, ataugų rovimas, šakų rinkimas, informacinių stendų atnaujinimas, rekreacinės infrastuktūros tvarkymas, šiukšlių rinkimas ir kitos reikalingos veiklos. Savanoriai kviečiami prisidėti prie Lietuvos saugomų teritorijų puoselėjimo. 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informacija

Video