Teismas: Lietuvos ūkininkų sąjunga nėra lobistinė organizacija

Asociatyvi nuotrauka. Asociatyvi nuotrauka.

Po pusantrų metų bylinėjimosi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, Lietuvos ūkininkų sąjungai „priklijavusi“ Lobistų etiketę – nebuvo teisi. 

„Teisėjų kolegija teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą, pagal pareiškėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos apeliacinį skundą, dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022 m. spalio 11 d. sprendimo administracinėje byloje, pagal pareiškėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos skundą atsakovui Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, dėl sprendimo dalies panaikinimo.

Teisėjų kolegija, įvertinusi aptartą teisinį reglamentavimą, teismų praktiką, ginčo esmę, pareiškėjo bei atsakovo argumentus, išdėstytus procesiniuose dokumentuose bei byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad pareiškėjo kreipimasis Raštu į žemės ūkio ministrą bei aplinkos ministrą atitinka Lobistinės veiklos įstatyme nustatytą išimtį, kuria lobistine veikla nelaikoma juridinio asmens pareikšta nuomonė dėl teisėkūros.

Byloje nėra ginčo, kad pareiškėjas neparengė konkretaus teisės akto projekto ir nesiūlė inicijuoti šio teisės akto projekto svarstymo teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuris atstovauja ir (ar) vienija verslo tikslų siekiančius juridinius asmenis ar tokius juridinius asmenis vienijančias asociacijas. 

Juo labiau, kad pagal į bylą pateiktų pareiškėjo įstatų 1.1 papunktį Lietuvos ūkininkų sąjunga vienija Lietuvos ūkininkus ir su ūkininkavimu susijusių bei ūkininkavimu besidominčių asmenų asociacijas. Pagal Ūkininko ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 punktą ūkininkas – fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre. Taigi Lobistinės veiklos įstatymo 7 straipsnio 6 dalies išimties išimtys netaikytinos“, – skelbia Lietuvos ūkininkų sąjunga.

Teisėjų kolegija nusprendė Lietuvos ūkininkų sąjungos apeliacinį skundą tenkinti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022 m. spalio 11 d. sprendimas panaikintas ir priimtas naujas, neskundžiamas sprendimas.

Lietuvos ūkininkų sąjungai iš atsakovo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos bylinėjimosi išlaidas.

„Sprendimas suteikė vilties, kad teisingumas yra pasiekiamas, nors jis ir aukštai, ir patvirtino mūsų patirtį, kad jau galiojantys įstatymai yra painūs ir tikrai taisytini. Gindami savo tesėtus narių interesus visada siekiame aiškumo ir konkrečių rezultatų, bet tas siekis niekada neturi jokių garantijų, kad tikrai pavyks. Į LŪS situaciją iš šalies buvo žiūrima skeptiškai, bet mūsų nariai tikėjo savo teisumu ir jį pavyko apsiginti“, – socialiniame tinkle praneša Lietuvos ūkininkų sąjunga.

Video