Skiriamos dotacijos privačių miškų kokybei gerinti
Image Blog
Asociatyvi nuotr.

Skiriamos dotacijos privačių miškų kokybei gerinti (0)


Miškų savininkams, pertvarkantiems išretėjusius ir ekonomiškai menkaverčius medynus ar krūmynus į produktyvius ir atsparius klimato kaitai, bus skiriamos dotacijos, praneša Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) nuo liepos 17 d. laukia paraiškų šiai paramai gauti.

„Tai viena iš naujų Aplinkos ministerijos iniciatyvų formuojant klimato kaitai atsparesnius miškus, o kartu ir labai gera proga miško savininkams investuoti į kokybiškesnį savo ateities mišką, kuriuo galėtų džiaugtis ir didžiuotis jo paveldėtojai“, – pažymėjo Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas Nerijus Kupstaitis. Iki 2030 m. šiai priemonei įgyvendinti iš valstybės biudžeto numatyta skirti 4,32 mln. eurų, tai yra po 540 tūkst. eurų kasmet. Per visą paramos laikotarpį numatoma pertvarkyti daugiau kaip tūkstantį hektarų menkaverčių medynų į geresnės kokybės medynus, 1 ha skiriant nuo 3 iki 3,9 tūkst. eurų, atsižvelgiant į sodinamas medžių rūšis.

Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos numato, kad dotacijos bus skiriamos pertvarkant menkaverčius medynus Miško kirtimo taisyklėse nustatytais atvejais. APVA paraiškas vertins, priims sprendimus dėl dotacijų skyrimo ir jas išmokės. Valstybinė miškų tarnyba atliks įvykdytų darbų patikrą. Pertvarkyti medynai turės būti prižiūrimi ir saugomi miško savininkų lėšomis.

Paraiškas galima teikti iki rugsėjo 15 d. arba kol bus paskirstyta visa šiam pirmajam kvietimui teikti paraiškas skirta suma – 540 tūkst. eurų. Visos paraiškos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros APVIS sistemą.

Lankstūs sandėliavimo sprendimai jau po ranka
Ekologiniams ūkiams kuriama palankesnė aplinka
Gyvulininkystės paroda 2023: „interAG“ technologijos ūkininkams
„Kaimas į namus“: nemokama e-prekybos platforma ūkininkams ir amatininkams
Lankstūs sandėliavimo sprendimai jau po ranka
Ekologiniams ūkiams kuriama palankesnė aplinka
Gyvulininkystės paroda 2023: „interAG“ technologijos ūkininkams
„Kaimas į namus“: nemokama e-prekybos platforma ūkininkams ir amatininkams