V. Kaubrė: pakeitus VMU teisinį statusą, miškai išliks valstybės nuosavybė

Asociatyvi nuotr. Asociatyvi nuotr.

Valstybinių miškų urėdijos teisinio statuso keitimas yra nuoseklaus valstybės valdomų įmonių pertvarkymo proceso dalis. Todėl šiam žingsniui rengėmės iš anksto: jau beveik metus su artėjančiais pokyčiais supažindinome įmonės darbuotojus ir diskutavome tarpusavyje, vadovų komandoje matavome šio pokyčio reikšmę įmonės veiklai, stebėjome visuomenės reakcijas ir išties vertiname didelį suinteresuotumą šiuo tarptautiniu įpareigojimu Lietuvai ir įmonei.

EBPO vienu esminių gerosios valdysenos, kurią įgalina tapimas AB, bruožų mini sprendimų depolitizavimą, padedantį lanksčiau ir greičiau spręsti su įmonės veikla susijusius iššūkius.

Atkreipia dėmesį, kad VMU tapus akcine bendrove, miškai išliks konstitucinė valstybės nuosavybė. VMU miškus prižiūri patikėjimo teise, t. y., nėra ir negali būti jų savininkė, nors tokių nuogąstavimų girdima. VMU tapimas AB nekeičia jai patikėtų miškų ir miško infrastruktūros valdymo būdo.

VMU pakeitus teisinį statusą, 100 proc. įmonės akcijų priklausys valstybei ir jų saugumą garantuos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas. Jame įmonė, patikėjimo teise valdanti Lietuvos valstybinius miškus, priskiriama prie pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių. Tokių įmonių, kurių teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė arba akcinė bendrovė, bet kokios akcijų dalies perleidimui reikalingas Seimo pritarimas.

Miškų priežiūros veikla ir toliau bus griežtai reglamentuota, kaip yra ir dabar. VMU ir toliau vykdys  veiklą vadovaudamasi skaidrumo, atvirumo, išminties, dėmesio žmogui bei meilės gamtai vertybėmis. Tapus akcine bendrove, atsiras daugiau galimybių plėsti veiklą į su gamtos apsauga ir miškininkyste susijusias sritis, investuoti į inovatyvias paslaugas, taip diversifikuojant veiklas ir užtikrinant didesnę, ne tik ekonominę, grąžą valstybei. Teisinio statuso pakeitimas užtikrins ir sklandesnį rizikų valdymą.

Šiuo metu VMU savo lėšomis vykdo specialiuosius valstybės įpareigojimus, apimančius ekonomines, socialines ir ekologines funkcijas. VMU veikla sertifikuojama pagal tarptautinės organizacijos FSC (FSC-C007388) (Forest Stewardship Council) principus – tai rodo, kad ūkininkaujama  laikantis tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principų. Pakeitusi teisinį statusą, VMU tikslai išliks tie patys, įmonė ir toliau rūpinsis miškų įveisimu ir atkūrimu, aplinkosauga, gamtotvarka, rekreacija, miško kelių priežiūra, gaisrų prevencija ne tik valstybinių, bet ir privačios nuosavybės miškuose, užsiims švietėjiška veikla, medžių selekcijos ir genetikos srityje veis  sėklines plantacijas, bandomuosius želdinius. Pažymėtina, kad VMU aukštos selekcinės kokybės sodinukais aprūpina ir privačių miškų savininkus. Taigi, keičiant įmonės teisinį statusą nėra numatyta, jog šių veiklų ar jų dalies bus atsisakyta. Įmonės teisinės formos keitimas neturės jokios įtakos VMU veiklų apimčių mažėjimui.

Įmonės permainos tiesiogiai aptariamos ir pristatomos mūsų darbuotojams, todėl kolegos supranta, kad darbo santykiai pakeitus teisinį statusą bus tęsiami nepakitus ekonominei ir socialinei padėčiai.

Tarptautinis įpareigojimas pertvarkyti Lietuvos įmones – tarp jų ir VMU – turi racionalų ir vertybinį pamatą, todėl pokyčius priimame kaip galimybę kurti dar tvirtesnę organizaciją.

Video