Dvarų forume gimusi paskirtinės programos idėja įgauna pagreitį

Ilzenbergo dvaras Ilzenbergo dvaras

Šių metų gegužės 8 d. Lietuvos mokslų tarybai buvo išsiųstas bendras Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kreipimasis dėl dvarų sodybų paveldo tyrimų ir išsaugojimo paskirtinės programos iniciavimo. Tai – svarbus Dvarų forume pradėtos iniciatyvos etapas.

2023 m. rudenį įvyko Dvarų forumas, kurį iniciavo Lietuvos Respublikos Prezidento Švietimo, mokslo ir kultūros grupė ir Valstybine kultūros paveldo komisija. Šiame renginyje susitiko pagrindinės už Lietuvos dvarų situaciją atsakingos pusės – valstybinių institucijų ir savivaldybių atstovai, paveldo apsaugos specialistai, dvarų savininkai ir valdytojai. Pagrindinis renginio tikslas – reikalingų pokyčių, kurie iš esmės pagerintų visos Lietuvos dvarų būklę paskatinimas.

Forumo pranešimuose ir diskusijose išryškėjo, kad nežiūrint dvarų sodybų apsaugai skirtų programų, strateginių planavimo dokumentų, kitų teisinių bei praktinių veiksmų, dvarų sodybų paveldas sparčiai nyksta išsamiai neištyrinėtas, o dvarų sodybų sisteminiai tyrimai praktiškai nevykdomi nuo 2004 m. Tokiu būdu negrįžtamai sunaikinamas valstybei priklausantis unikalus turtas, parandama medžiaga, kuri padėtų dvarų sodybų tikrosios vertės ir viso dvarų istorinio–kultūrinio paveldo suvokimui. Tuo pačiu suprasta, kad teisinio reglamentavimo reikšmingi pokyčiai yra galimi tik po išsamių šios srities sisteminių tyrimų duomenų analizės. Todėl vienas iš Dvarų forume priimtų nutarimų – kreiptis į Lietuvos mokslo tarybą dėl dvarų sodybų paveldo tyrimų ir išsaugojimo paskirtinės programos parengimo. Valstybinė kultūros paveldo komisija apsiėmė parengti šios programos pagrindimą ir metmenis. Programos metmenis paruošė darbo grupės vadovė ir kuratorė, ekspertė dr. Dalė Puodžiukienė, Paveldo komisijos pirmininkė doc. dr. Vaidutė Ščiglienė, Paveldo komisijos narys doc. dr. Salvijus Kulevičius ir Paveldo komisijos Kultūros paveldo apsaugos analizės grupės vadovė Viktorija Gadeikienė.

Tikimasi, kad Dvarų sodybų paveldo tyrimų ir išsaugojimo paskirtinės programos metmenys ir konsoliduotas Dvarų forume dalyvavusių institucijų kreipimasis paskatins Lietuvos mokslų tarybą priimti sprendimą dėl tokios programos būtinybės ir praktinio įgyvendinimo. Dėka tokio sprendimo būtų išugdyta kultūrinę–istorinę objektų aplinką suvokianti mokslininkų karta, gebanti nuosekliai plėtoti tęstinius visos Lietuvos dvarų sodybų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimus, atlikti visos apimties įvertinimą, būtiną vertybinei objektų gradacijai, nuolat kintančiai sudėties ir verčių analizei. Tai turėtų neabejotiną poveikį visos Lietuvos dvarų būklės gerėjimui.

Panašūs straipsniai

Video