Patvirtintos pagalbos lėšos tautiniam paveldui išsaugoti

Asociatyvi nuotr. ŽŪM nuotr. Asociatyvi nuotr. ŽŪM nuotr.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) įvertino paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams saugoti, populiarinti ir realizuoti, kurios NMA buvo teikiamos nuo šių metų kovo 12 d. iki kovo 31 d.

NMA, įvertinusi paraiškas, patvirtino daugiau kaip 100 tūkst. Eur pagalbos lėšų 52 pareiškėjams.

Šio kvietimo paraiškoms finansuoti buvo skirta 147 000 Eur valstybės biudžeto lėšų. Paraiškų teikimo laikotarpiu buvo gautos 54, iš jų teigiamai įvertintos 52 paraiškos.

Tautinio paveldo puoselėtojams, kaip ir kasmet, daugiausia bus finansuojamos kelionių (vykstant į parodas, muges ir (arba) kitus viešuosius renginius), dalyvavimo renginiuose (dalyvio registracijos mokestis, ploto nuoma) išlaidos. Taip pat bus finansuojamos šios išlaidų kategorijos: įrangos, skirtos tradiciniams amatams gyvai demonstruoti ir (ar) tautinio paveldo produktams demonstruoti ir (ar) realizuoti mugėse, parodose įsigijimo, tautinio paveldo produktų ženklinimo, tradicinių amatų meistrų tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų organizavimo Lietuvoje išlaidos.

NMA

Video