Akredituoti nauji kenkėjų tyrimų metodai suteikia didesnes galimybes

Tyrimų laboratorija Tyrimų laboratorija

2024 m. balandžio m. 15 d. Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtino Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Fitosanitarinių tyrimų laboratorija (skyrius) (toliau – Fitosanitarinių tyrimų laboratorija) išplėstą lanksčią akreditavimo sritį (susipažinti galima adresu http://db.nab.lt/ais/accreditation/b8f10950-91a2-48db-b438-34e0d8fac1c0). Fitosanitarinių tyrimų laboratorija nuo 2015 m. yra akredituota LST EN ISO/IEC 17025 standarto atitikčiai vykdyti augalų, augalinių produktų ir jų kenkėjų tyrimus, jos akreditavimo sritis nuolat ir nuosekliai plečiama: šiais metais išplėtus akreditavimo sritį, akredituotų tyrimų matrica padidėjo iki 111 pozicijų ir dabar apima bakterijų, grybų ir oomicetų, nematodų, vabzdžių ir virusų bei fitoplazmų grupių tyrimus, taikant įvairius augalų kenkėjų aptikimo ar atrankos, nustatymo ir patvirtinimo metodus.

Šiemet akredituotų tyrimų metodų sąrašas papildytas naujais tyrimų metodais: Oostenbrink plovimo metodu nematodų tyrimuose, vizualiniu metodu įvairių vabzdžių tyrimuose, polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodu nematodų tyrimuose, tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu bakterijų, nematodų tyrimuose ir pažangiausiu, inovatyviausiu tyrimų metodu, taikomu augalų sveikatos srityje – naujos kartos sekoskaitos metodu virusų tyrimuose.

Suteikta akreditacija pagal šį tarptautinį standartą yra patikimas rodiklis, parodantis, kad Fitosanitarinių tyrimų laboratorija turi reikiamą techninę kompetenciją ir savo veiklą organizuoja vadovaudamasi nešališkumo, objektyvumo ir skaidrumo principais, vadinasi, užtikrina atliekamų tyrimų rezultatų patikimumą. Kadangi Fitosanitarinių tyrimų laboratorija pripažįstama tarptautiniu mastu, sudarytos palankios sąlygos tarptautinei prekybai, tai mažina barjerus importuojant ar eksportuojant augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus.

Daugiau informacijos apie Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos akreditavimą ir aktualią akreditavimo sritį galima rasti adresu https://vatzum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/fitosanitariniu-tyrimu-laboratorija-skyrius/

Valstybinė augalininkystės tarnyba

Video