Aktuali informacija apie paramą jauniesiems ūkininkams

NMA nuotr. NMA nuotr.

Jaunieji ūkininkai, teikiantys paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų plano intervencinę priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, tiesioginės transliacijos metu turėjo galimybę sužinoti aktualiausią informaciją apie šios paramos galimybes.

Transliacijos metu NMA atstovė Ana Suboč išsamiai papasakojo apie šiuo metu vykstančiu paraiškų pagal priemonę teikimo etapu pareiškėjams taikomus reikalavimus, įsipareigojimus, buvo pristatyta naujausia statistika, šios paramos formas, paramos mokėjimo tvarka, atrankos ir tinkamumo gauti paramą kriterijai. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į tai, kokie jaunųjų ūkininkų projektai gali būti prisikirti rizikingiems bei į ką svarbu atkreipti teikiant paraiškas.

NMA

Video