Pokyčiai Rokiškio dvaro sodyboje: pašalinta avarijos grėsmė alaus darykloje, sutvarkyti rūmų fasadai, dvaro virtuvė

Rokiškio dvaro sodyba. Rasuolės Kerbedienės nuotr. Rokiškio dvaro sodyba. Rasuolės Kerbedienės nuotr.

Neseniai priimti Rokiškio dvaro sodybos alaus daryklos avarijos grėsmės šalinimo darbai, dvaro virtuvės pastato tvarkybos darbai ir pačių dvaro rūmų, kurių architektas, manoma, buvęs žymusis Laurynas Gucevičius, fasadų tvarkybos darbai. Darbų pridavimo-priėmimo komisijų posėdžiuose dalyvavo ir KPD Panevėžio–Utenos skyriaus specialistai. Ypač džiaugiamasi pašalinta avarijos grėsme Rokiškio dvaro alaus darykloje, kur dėl įgriuvusio stogo dar 2019 m. rajono savivaldybės iniciatyva buvo pradėta ieškoti būdų, kaip išgelbėti šį vieną įdomiausių ir išskirtiniausių Rokiškio pastatų. Tikrojo buvusios alaus daryklos pastato atgimimo, kai jis bus visiškai sutvarkytas ir pritaikytas visuomenės reikmėms, dar teks palaukti, tačiau senam paveldiniam pastatui jau daug reiškia Paveldotvarkos programos lėšomis sutvarkytas buvęs įgriuvęs stogas.

Belaukdami dvaro alaus daryklos atgimimo vietiniai ją buvo apgaubę romantikos aura, vadino Krošinskių pilaite, nors su Krošinskiais, Rokiškio dvarą valdžiusiais du šimtus metų nuo XVI amžiaus, „bravoras“ siejasi tik tuo, kad akmeninis pastatas buvo pastatytas senosios Rokiškio dvarvietės teritorijoje, kurioje kadaise šeimininkavo Krošinskiai. Na, o Pilaitės pavadinimas alaus daryklai prilipo dėl tikrai išskirtinės išvaizdos. Ji statyta iš skirtingo dydžio bei kolorito natūralių akmenų, jie surišti smėliu, kalkių skiediniu, papuošti akmens skaldos mozaika.  Konstrukcinės ir dekoratyvinės pastato dalys sumūrytos iš raudonų plytų. Tokie statiniai – Lietuvos romantizmo architektūros fenomenas. Alaus daryklai akmuo tiko ir dėl praktinių priežasčių – akmuo atsparus ugniai. Alaus daryklos pastate buvo ir salyklo džiovinimo patalpos, o antrame aukšte gyveno Tyzenhauzų  aludariai. Alus buvo tiekiamas ne tik grafų puotų stalui, bet ir siunčiamas toliau, dvaras juo prekiavo, taip gaudamas nemažai pajamų.

Šis alaus daryklos vadinamosios lapidinės architektūros pastatas Rokiškio dvaro sodyboje buvo pastatytas XIX a. pradžioje, dvarą valdant Ignotui Tyzenhauzui (1762–1843), kurio iniciatyva 1792 m. pradėtas statyti ir mūrinis klasicistinis dvaro ansamblis. Grafo ryšiai buvo gana platūs, kad jam į Rokiškį pavyko pasikviesti L. Gucevičių (1753–1798), rekonstravusį Vilniaus katedrą ir perstačiusį Vilniaus rotušę.

Tikslūs alaus daryklos pastatymo metai nežinomi, tačiau 1813 m. ji jau stovėjo, kadangi tais metais yra nupiešta Ignoto sūnaus Konstantino Tyzenhauzo (1786–1853) piešinyje. Jaunasis grafas yra nupiešęs kelis šimtus paveikslų. Konstantinas pasižymėjo ir kaip gamtininkas, jis yra išleidęs kelis tomus savo gamtotyros veikalų, dvaro parke buvo įrengęs gamtos tyrimų laboratoriją, o jo į Lietuvą iš kitų kraštų atvežti augalai vėliau plačiai paplito ir po kitus Lietuvos dvarus. Konstantino sesuo Sofija Tyzenhauzaitė de Šuazel-Gufjė (1790–1878)  išgarsėjo rašydama istorinius romanus. Konstantino sūnus Reinoldijus Tyzenhauzas (1830–1880) fundavo Rokiškio Šv. Mato Evangelisto bažnyčią.

Rokiškio dvaro sodybos alaus daryklos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 24857) avarijos grėsmės pašalinimo apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų projektą parengė UAB “Projektavimo ir restauravimo institutas“, projekto vadovė Rūta Klimavičienė. Alaus darykloje atlikti šie darbai: pašalinta avarinės būklės stogo danga ir grebėstavimas, autentiški išlikę stogo rėmų elementai pažymėti pagal schemą nenuplaunamais dažais ir susandėliuoti pirmame pastato aukšte, nuardytos stogo laikančios konstrukcijos, pašalintas šiukšlių sluoksnis nuo pirmo aukšto perdangos, pašalinta dalis avaringų perdangos sijų, išramstyta perdanga, prie sienų abiejose pastato pusėse įrengtos atramos, tvirtinant jas per langų ir durų angas, pagamintos ir sumontuotos santvaros, atremiant jas į atramas prie sienų, įrengiant ryšius ir ilginius, nuo įdubusio stogo nuimtos čerpės, įrengta laikina stogo danga, atliktas mišraus mūro fragmentinis restauravimas iki pusės plytos gylio, užsandarinti pastato langai ir durys. Darbus vykdė UAB "Rokiškio apdaila". Pašalinus avarijos grėsmę buvusi dvaro alaus darykla dar laukia tikrojo savo atgimimo, kai pastatas bus sutvarkytas ir pritaikytas visuomenės reikmėms. Rokiškio rajono savivaldybė pakvietė visuomenę teikti idėjas ir pasiūlymus, kam pastatas galėtų būti pritaikytas.

Neatpažįstamai pasikeitė ir Rokiškio dvaro sodybos virtuvė (unikalus kodas 24855),  kai čia buvo atlikti tvarkybos darbai. Tvarkybos (remonto) projektą parengė UAB “Projektavimo ir restauravimo institutas”, projekto vadovė Rūta Klimavičienė. Pastatas apdengtas keraminėmis čerpėmis, išmūrytas keraminių plytų kaminas, suremontuotos langų, durų angos, tinkuoti fasadų karnizai, profiliuotos fasado juostos, tinkuoti durų, langų apvadai, lauko akmenų mūro su skaldos užpildu išorės sienos, plytų akmenų mūro vidaus sienos,  įrengta alsuojanti atgrinda. Išsaugotas langų, durų angų užpildymo gaminių tipas, gaminiai pakeisti analogiškais, atlikta metalo gaminių tvarkyba (apskrito lango metalinės grotelės), buvusios virenėje (didelė patalpa po kaminu) suremontuotos plytų akmenų mūro sienos. Ši patalpa pritaikyta edukacijai. Darbus vykdė UAB "Rokiškio apdaila".

Sutvarkyti ir pagrindinio, reprezentacinio dvaro sodybos pastato – rūmų – fasadai. Rokiškio dvaro sodybos rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 571) fasadų tvarkybos darbų (restauravimo ir remonto) projektą  parengė UAB "Synergy Solutions", projekto vadovas Tomas Kazlauskas. Atlikti tvarkybos darbai: rytų fasado ir pietų, šiaurės fasadų (netvarkytų dalių) tinko remontas, netekčių atstatymas, architektūrinio dekoro elementų, profiliuotų tinko apvadų, traukų, karnizų remontas ir dažymas, rytų fasado ir pietų, šiaurės fasadų (netvarkytų dalių) langų ir durų remontas, vakarų fasado centrinio įėjimo terasos grindų plytelių remontas, rytų fasado III a. terasos grindų plytelių remontas, vakarų fasado centrinio įėjimo ir rytų fasado III a. terasų turėklų akmeninių stulpelių nuvalymas, turėklų dekoratyvinių metalo grotelių dažymo remontas, pirmo aukšto patalpos, esančios po rytų fasado III a. terasa, sienų dažymo remontas, vakarų ir rytų fasadų laiptų akmens pakopų ir atraminių sienučių paviršių valymas nuo apnašų, druskų, siūlių netekčių atstatymas, palangių, sandrikų ir atbrailų keraminės dangos remontas, balkono pietų fasade remontas. Darbus vykdė UAB "Rokiškio apdaila".

"Rokiškio Sirena"

Rokiškio Sirena

Panašūs straipsniai

Video