Ūkių modernizavimui skirta dar daugiau pinigų
Image Blog
Asociatyvi nuotr.

Ūkių modernizavimui skirta dar daugiau pinigų (0)


Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) skyrė papildomą finansavimą paraiškoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (2023 m. I) (Priemonė), kurioms paramos lėšų pakako iš dalies.

Pagal Priemonę kovo 1 – gegužės 2 dienomis 372 pateiktos paraiškos dėl ūkio modernizavimo atitiko atrankos kriterijus gauti paramą. Atskiriems sektoriams, pagal kuriuos buvo pateiktos paraiškos, skirti atskiri biudžetai ir sudarytos atskiros pirmumo eilės. Kai kuriems sektoriams nepakako kvietimui skirtų asignavimų, tačiau, ŽŪM skyrus papildomų lėšų, toliau vyksta paraiškų, kurioms lėšų pakako iš dalies, tinkamumo vertinimas.

Daugiausiai – 148 paraiškas pateikė pareiškėjai, numatę vykdyti mėsinės galvijininkystės ir kitų gyvulininkystės sektorių veiklą. Prašoma bendra paramos suma sudaro daugiau nei 31,64 mln. Eur, tuo tarpu skirta daugiau kaip 17,38 mln. Eur. Visiškai pakanka lėšų 63 paraiškoms, surinkusioms 85–56 atrankos balus, 23 paraiškoms, kurios surinko 55 atrankos balus, lėšų pakako iš dalies, 62 paraiškoms, surinkusioms 50 balų ir mažiau, lėšų nepakanka, todėl jos toliau nevertinamos.

ŽŪM priėmus sprendimą dėl trūkstamų lėšų skyrimo mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams, 23 projektams, surinkusiems 55 atrankos balus, papildomai skirta  666 953 Eur.

Mėsinės galvijininkystės ir kitų gyvulininkystės sektorių prioritetinę eilę rasite čia.

Norintys vykdyti kitų augalininkystės sektorių veiklą pateikė 105 paraiškas, kurioms finansuoti prašoma daugiau kaip 18,37 mln. Eur. Kadangi šiam sektoriui skirta 17,18 mln. Eur, prašomų lėšų visiškai užteko 91 paraiškai, surinkusiai 85–60 atrankos balų, 6 paraiškoms, kurios surinko 55 balus, lėšų pakako iš dalies. 8 paraiškoms, surinkusioms 50 balų ir mažiau, lėšų neužteko ir jos nevertinamos.

Kitų augalininkystės sektorių veiklai papildomai skirta 542 632 Eur, taigi šeši 55 atrankos balus surinkę projektai bus vertinami toliau.

Kitų augalininkystės sektorių prioritetinę eilę rasite čia.

91 paraišką pateikė pareiškėjai, numatę vystyti pieninės galvijininkystės sektoriaus veiklą. Jų projektams finansuoti prašoma šiek tiek daugiau kaip 23,9 mln. Eur. Kadangi šiam sektoriui numatyta skirti 17,18 mln. Eur, prašomų lėšų užtenka 60 paraiškų, kurios surinko 80–60 atrankos balų, 11 paraiškų, surinkusių 55 balus, lėšų pakako iš dalies. 20 paraiškų, surinkusių 50 balų ir mažiau, lėšų nepakanka, jos toliau nevertinamos.

Pieninės galvijininkystės sektoriaus veiklai papildomai skyrus 664 966, Eur, toliau vyksta 11 paraiškų, surinkusių 55 balus, tinkamumo vertinimas.

Pieninės galvijininkystės sektoriaus prioritetinę eilę rasite čia.

Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis Priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, tuo atveju, kai paramos paraiškoms, pateiktoms gauti investicinę paramą (negrąžintiną subsidiją) ir lengvatinę paskolą investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui (pateiktoms pagal 9.2 formą), finansuoti nepakanka investicinei paramai skirtų lėšų arba kurios nesurinko mažiausio privalomo atrankos balų skaičiaus, pareiškėjas gali atsisakyti investicinės paramos ir gauti tik lengvatinę paskolą, jei lėšų užtenka. Pažymėtina, kad tokiu atveju projekto dalį, kurią sudaro investicinė parama, pareiškėjas turėtų įgyvendinti iš nuosavų lėšų. Primintina, kad šiam kvietimui lengvatinei paskolai skirtų lėšų pakanka, nes pusę prašomos paskolos sumos suteikia finansų tarpininkas.

Sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektorių projektus vykdyti nusprendę pareiškėjai pateikė 28 paraiškas, kurių prašoma bendra paramos suma sudaro daugiau nei 5 mln. Eur, tuo tarpu šiam sektoriui skirta 10 mln. Eur. Kadangi bendra prašoma paramos suma neviršija skirtosios, parama bus skirta visiems pareiškėjams, kurie atitiks tinkamumo skirti paramą reikalavimus. Sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektorių prioritetinę eilę rasite čia.

Lankstūs sandėliavimo sprendimai jau po ranka
Ekologiniams ūkiams kuriama palankesnė aplinka
Gyvulininkystės paroda 2023: „interAG“ technologijos ūkininkams
„Kaimas į namus“: nemokama e-prekybos platforma ūkininkams ir amatininkams
Lankstūs sandėliavimo sprendimai jau po ranka
Ekologiniams ūkiams kuriama palankesnė aplinka
Gyvulininkystės paroda 2023: „interAG“ technologijos ūkininkams
„Kaimas į namus“: nemokama e-prekybos platforma ūkininkams ir amatininkams