Siekia užtikrinti Valstybinės augalininkystės ir Žuvininkystės tarnybų veiklą valstybinėje žemėje

Asociatyvi nuotrauka. Asociatyvi nuotrauka.

Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymui nustatyti, kad valstybinėms įstaigoms suteikta ir jų naudojama valstybinė žemė iš piliečių, kuriems galėtų būti atkurta nuosavybė, būtų išperkama valstybės.  Taip pat siūloma leisti valstybei išpirkti iš žmonių ne tik kaimo vietovėse, bet ir miestuose esančią žemę, kurios sklypus mokslo institucijoms, valstybinėms įstaigoms ir organizacijoms suteikė valstybė.

Už tokią žemę būtų atlyginama Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme nurodytais būdais.

Dabar dvi valstybinės įstaigos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos – Valstybinė augalininkystės ir Žuvininkystės tarnybos – vykdo specializuotą sėklininkystės, veislininkystės veiklą, kuriai užtikrinti reikalinga valstybinė žemė turėtų būti įrašyta į Žemės sklypų sąrašą.

Valstybinės augalininkystės tarnybos Augalų veislių tyrimo skyriai atlieka dauginamosios medžiagos vegetacinius bandymus, augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimus, sėdami ir tirdami tam tikrų augalų rūšies veisles. Šiems tyrimams atlikti reikalinga valstybinė žemės ūkio paskirties žemė.

Žuvininkystės tarnyba organizuoja ir vykdo žuvivaisos darbus valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą. Tvenkiniai, kuriuose vykdomi žuvivaisos darbai, tai pat yra įrengti valstybinėje žemėje.

Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos nuosavybės teisių atkūrimo procedūros užbaigiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusias Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatas.

Nuosavybės teisių atkūrimo procedūra laikoma pradėta, jeigu grąžintinas natūra arba perduotinas neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypas suprojektuotas teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintame iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

Norėdami komentuoti prisijunkite

Video