Bus teikiama parama kokybiškų produktų gamintojams
Image Blog
Asociatyvi nuotr.

Bus teikiama parama kokybiškų produktų gamintojams (0)


Paraiškas pagal Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles galima teikti iki rugpjūčio 25 d. Priemonei finansuoti skirta 61 tūkst. eurų. Tai jau antras toks paraiškų rinkimas šiais metais. Pareiškėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų pirminę gamybą ar perdirbimą, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus. Taip pat ir asociacijos ar pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, kurių nariai gamina šiuos produktus.

100 proc. finansuojamos saugomų nuorodų ir NKP produktų specifikacijų parengimo išlaidos. Taip pat iš dalies atlyginamos kokybiško žemės ūkio ir maisto produkto etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, prekinės pakuotės gamybos, etiketės spausdinimo išlaidos, sertifikavimo bei kontrolės išlaidos. Pagalbos dydis šioms išlaidoms labai mažoms įmonėms gali siekti iki 60 proc., kitoms įmonėms – iki 50 proc., neatskaičiavus tiesioginių mokesčių.

Kur ir kaip teikti paraiškas?

Paramos paraiška skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos svetainėje. Paraiška ir pridedami dokumentai pildomi lietuvių kalba, teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt, pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus. Jeigu dokumentai siunčiami ne vienu metu, jie turi būti pateikti tą pačią dieną. Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti ir pateikti teisės aktų nustatyta tvarka įgalioto asmens. Kitais būdais pateikta paraiška nevertinama.

Lankstūs sandėliavimo sprendimai jau po ranka
Ekologiniams ūkiams kuriama palankesnė aplinka
Gyvulininkystės paroda 2023: „interAG“ technologijos ūkininkams
„Kaimas į namus“: nemokama e-prekybos platforma ūkininkams ir amatininkams
Lankstūs sandėliavimo sprendimai jau po ranka
Ekologiniams ūkiams kuriama palankesnė aplinka
Gyvulininkystės paroda 2023: „interAG“ technologijos ūkininkams
„Kaimas į namus“: nemokama e-prekybos platforma ūkininkams ir amatininkams