Šienavimo terminai pagal „Natura 2000“ veiklą

Asociatyvi nuotr. Asociatyvi nuotr.

Ūkininkai, vykdantys veiklas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, gali šienauti pievas nuo birželio 15 dienos.

Deklaruoti plotus pagal KPP priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ galima pagal dvi veiklos sritis – „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ ir „Parama „Natura 2000“ miškuose“. Šienauti leidžiama pradėti ne anksčiau kaip birželio 15 d.

Ūkininkai, vykdantys veiklas pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“, pievas (kodai GPŽ, DGI, DGP, DGA), žolinius azotą kaupiančius augalus ariamojoje žemėje nušienauti ir sutvarkyti (išvežti iš lauko, smulkinti ir paskleisti draudžiama) turi bent 1 kartą per metus nuo birželio 15 d. iki spalio 30 d.

Jei konkrečioje teritorijoje nėra nustatyta šienavimo ar ganymo terminų, šienauti pradedama ne anksčiau kaip birželio 15 d. ir užbaigiama iki spalio 30 d. Jei ganomi gyvuliai – ganiavos terminas nenustatomas.

Jei pareiškėjo einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,3 sutartinio gyvulio (SG) hektarui (vertinamas pagal KPP priemonę deklaruojamų pievų plotų (Klasifikatoriaus kodai GPŽ, DGI, DGP, DGA) ir Ūkinių gyvūnų registre registruotų žolėdžių ūkinių gyvūnų, nurodytų Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 3 priedo lentelės 1–9 eilutėse, santykis), pievų plotuose ganymo sezono metu yra ganoma, šių plotų nebūtina papildomai šienauti, o po ganymo lauke likęs nedidelis nenuėstos žolės kiekis nebus laikomas neatitikimu reikalavimams.

Nupjautą žolę smulkinti ir paskleisti yra draudžiama, išskyrus žolės likučius ganytuose plotuose, kai pareiškėjo einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,5 SG hektarui.

Pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas deklaruojamuose plotuose, kurie patenka į „Natura 2000“ teritorijas, pareiškėjas privalo laikytis priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų taisyklėse nurodytų šienavimo ir ganymo terminų.

Video