„EKO tikslas“: savarankiškai nė vienas kooperatyvo narys nebūtų pasiekęs tiek, kiek pasiekta drauge

"EKO tikslas" pienvežis. ŽŪR nuotr.

Žemės ūkio kooperatyvas „EKO tikslas“ paminėjo savo 15-ąsias veiklos metines. Žemės ūkio kooperatyvo „EKO tikslas“ direktorius Mindaugas Petkevičius yra ir vienas iš šio kooperatyvo steigėjų, taigi jo akyse šis kooperatyvas užaugo nuo penkių pirmųjų narių steigėjų iki šiandien gerą įvaizdį turinčio 63 narių kooperatyvo.

Žemės ūkio kooperatyvas „EKO tikslas” įkurtas 2006 m. gruodžio 28 d., Rokiškyje, ekologiškai ūkininkaujančių ūkininkų iniciatyva.

„Pradėjome nuo pieno tiekimo iš Rokiškio rajono į vieną iš įmonių Kaune. Kas antrą dieną veždavome po 4,5 t pieno. Ir taip senutėlis pienovežis kas antrą dieną įveikdavo po 400 km.“, – prisiminė M.Petkevičius.

Šiuo metu kooperatyve yra 63 nariai iš Rokiškio, Kupiškio, Utenos, Anykščių, Molėtų, Ukmergės, Biržų, Jonavos, Ignalinos, Švenčionių rajonų.

Per metus iš savo narių kooperatyvas superka ir kitose šalyse parduoda daugiau kaip 7 mln. kg sertifikuoto ekologiško pieno. Nuo 2007 m. iki 2020 m. iš savo narių kooperatyvas iš viso surinko ir pardavė 55.311.997 kg ekologiško pieno.

Nors vyrauja ekologiško pieno gamyba, kooperatyvo nariai užsiima ir kita veikla: augina javus, vaisius, daržoves, vaistažoles bei įvairius prieskoninius augalus. Kooperatyvas rūpinasi ne tik pieno pardavimu, bet ir savo nariams teikia įvairias paslaugas, pavyzdžiui, gali aprūpinti pieno gamybai reikiama įranga, mineraliniais priedais ir kt. Tačiau kol kas kooperatyvo pajamos už kitas veiklas tesudaro 3-5 proc. visų pajamų.

Kooperatyvas yra Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ narys, todėl aktyviai dalyvauja ir ŽŪR veikloje.

Vyrauja užsienio supirkėjai

2009 m. „EKO tikslas“ Vokietijoje įsigijo jau šiuolaikinį pienovežį, atsirado galimybių į kooperatyvą priimti ūkininkaujančius kaimyniniuose rajonuose. Po kelių metų nusipirko antrą, o vėliau ir trečią pienovežį. 2019 m. už 300 tūkst. EUR įsigijo du naujus pienovežius su ES parama.

Nuo 2015 m. „EKO tikslas“ bendradarbiauja su pieno supirkėjais iš Vokietijos.

Ekologišką „EKO tikslas“ pieną pirkdavo įmonės iš Latvijos, Lenkijos bei Vokietijos. Rokiškėnai įgijo patirties.

Kooperatyvas į kitas šalis tiekia apie 68 proc. kooperatyvo narių pieno. Likusią dalį kooperatyvas parduoda AB „Rokiškio sūris“.  Su šia įmone kooperatyvas bendradarbiauja devynerius metus.

ŽŪK „EKO tikslas“ direktorius Mindaugas Petkevičius be užuolankų patvirtino, kad nė vienas ūkininką, įstojęs į kooperatyvą įstoję, dėl šio savo sprendimo nenusivylė. Savarankiškai nė vienas kooperatyvo narys nebūtų pasiekęs tiek, kiek pavyko pasiekti dalyvaujant kooperatyve ir dirbant drauge.

Žemės ūkio rūmai

Video