Nustatytas susietosios paramos už pienines karves dydis. Paramą gaus beveik 19 000 ūkininkų

Asociatyvi nuotr. Gedimino Stanišausko nuotr. Asociatyvi nuotr. Gedimino Stanišausko nuotr.

Pirmadienį žemės ūkio ministro įsakymu nustatytas 2022 metų susietosios paramos už pieninę karvę dydis, kuris siekia 190,39 Eur. Paramą preliminariai gaus apie 18 900 pieno gamintojų, kurie atitinka reikalavimus.

 70 proc. paramos avansus planuojama mokėti nuo spalio 18 d., o likusi paramos dalis į gamintojų sąskaitas turėtų būti pervesta nuo gruodžio 1 d.

Iš viso 2022 m. Europos Sąjungos susietajai paramai už pienines karves numatyta skirti apie 37 mln. eurų.

Parama valdos valdytojams mokama vadovaujantis Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktais bei Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateiktais paramos sumų apskaičiavimais.

Parama mokama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdos valdytojams:

• kurie einamaisiais metais pateikė NMA paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus ir šiose paraiškose nurodė, jog prašo skirti susietąją paramą už pienines karves;

• už Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) įregistruotas valdos valdytojo ar partnerių vardu ir nepertraukiamai išlaikytas valdoje einamųjų metų balandžio 1 d. – birželio 30 d. pienines karves;

• jeigu ŪGR yra nustatyta tvarka įregistruoti duomenys apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą 18 mėnesių laikotarpiu iki einamųjų metų kovo 31 d.

Video