Valstybinė įmonė „Pieno tyrimai“ taps UAB

Siekdama mažinti valstybinių įmonių skaičių Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui valstybės įmonę „Pieno tyrimai“ pertvarkyti į uždarąją akcinę bendrovę. Permainos numatytos ir kitoje valstybės įmonėje „Gyvulių produktyvumo kontrolė“. Iki kitų metų liepos numatoma ją sujungti su pieno kokybės tyrimus atliekančią įmonę „Pieno tyrimai“.

„Pieno tyrimai“ veikia nuo 1993 m. Įmonėje veikia nešališka centrinė šalies pieno tyrimų laboratorija, kurios pagrindinis veiklos tikslas - kontroliuojamų gyvulių pieno ir viso šalyje superkamo pieno sudėties ir kokybės tyrimai, skirti atsiskaitymui su pieno gamintojais, pieno žaliavos stebėsenai bei kontrolei vykdyti, gyvulių produktyvumo kontrolės reikmėms užtikrinti, galvijų bandų sveikatingumui didinti bei palaikyti vieningą pieno tyrimų sistemą šalyje.  

Video