NMA primena, kaip išvengti galimų klaidų ir sankcijų

Asociatyvi nuotr. Asociatyvi nuotr. "Canva" nuotr.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama, kad ūkininkai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir gaunantys išmokas už gyvulius bei dalyvaujantys su plotu susijusiose Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose, išvengtų sankcijų, analizuoja dažniausiai nustatytus pažeidimus bei primena svarbiausius sankcijų prevencijos veiksmus.

 Nors 2022 m. pareiškėjų, kuriems buvo pritaikytos sankcijos už dažniausiai nustatomus pažeidimus, t. y. už  netiksliai įbraižytas laukų ribas, įsipareigojimų nesilaikymą nušienauti laukus, nemulčiuoti, apsėti pūdymą ir pan., sumažėjo tūkstančiu, NMA toliau ieško priemonių, kaip sumažinti taikomų sankcijų skaičių tikriesiems ūkininkams.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos

Pagrindinė priežastis, dėl kurios NMA, vadovaudamasi žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintais teisės aktais, 2022 m. privalėjo taikyti sankcijas net 5,8 tūkst. pareiškėjų – pavėluotai pateiktos paraiškos, pavėluotai keičiami paraiškos duomenys ar pavėluotai pateikti su paraiškos administravimu susiję dokumentai. Šios sankcijos nebuvo taikomos 2020–2021 m. dėl koronaviruso pandemijos. Ūkininkai, kad išvengtų šių lengvai ištaisomų pažeidimų, turėtų iš anksto planuoti, kada pateikti paraišką ir (arba) dokumentus. Tai padaryti padėtų NMA svarbiausių datų kalendorius, kuriame pateikta informacija apie reikalavimus ir jų įgyvendinimo terminus. Jį galite rasti NMA svetainės turinyje „Naudinga informacija“, pasirinkę „Kalendorius“. Primename, kad šiais metais deklaruoti žemdirbiai gali nuo balandžio 17 d. iki birželio 20 d. Pavėluotai paraiškos priimamos 10 kalendorinių dienų, t. y. iki birželio 30 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą suma mažinama 1 proc.

Jei ūkininkai netiksliai įbraižo savo laukų ribas ir neišskiria netinkamų paramai plotų, gali būti nustatyti pažeidimai, dėl kurių gali būti taikomos sankcijos, o kai kuriais atvejais pareiškėjui gali prireikti grąžinti jau gautą paramą. „NMA agro“ programėlėje atvaizduojamas 2022 m. rudens pagerintos raiškos 1 metro palydovinis vaizdas, todėl jau dabar pareiškėjai deklaruodami pasėlius gali patikrinti, pakoreguoti ar įbraižyti dirbamų laukų ribas bei nurodyti tikslesnį paramai gauti plotą ir išvengti sankcijų.

Taip pat deklaravimo pažeidimas nustatomas, kai nesilaikoma įsipareigojimų nenušienauti laukus, apsėti pūdymą ir pan. Šiai pažeidimo kategorijai priskiriami ir atvejai, kai pareiškėjas nepateikia valdymo teisę bei žemės dirbimo faktą patvirtinančių rašytinių dokumentų. 

Toliau rikiuojasi žalinimo reikalavimų pažeidimai (0,7 mln. Eur), kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimai (0,65 mln. Eur).

Kompleksinės paramos reikalavimų privalo laikytis visi pareiškėjai, gaunantys tiesiogines išmokas, susietąją paramą už gyvulius, taip pat paramą pagal su plotu susijusias KPP priemones, nykstančių veislių gyvulius, miškų priemones. Nustačius reikalavimų pažeidimų, sankcijos taikomos pagal visą paraišką, t. y. mažinamos visos išmokos. 2022 m. daugiausia pažeidimų nustatyta dėl netinkamo valdoje laikomų galvijų, avių, ožkų ir kiaulių ženklinimo.

Sankcijų mažinimo veiksmai

Žemės ūkio ministerija ir NMA nusprendė, jog 2023–2027 m. išmokų už deklaruotus plotus ir gyvulius sankcijos turi būti mažesnės nei 2014–2020 m. Tad šiais metais pavyko atsisakyti ilgalaikių sankcijų, jos bus taikomos tik už einamaisiais metais padarytus pažeidimus. Taip pat buvo nustatytos mažiausios įmanomos sankcijos už geros agrarinės būklės ir valdymo reikalavimų pažeidimus. Pavyzdžiui, reglamentuose nurodyta, kad šalis narė, įvertinusi netyčinio paramos sąlygų reikalavimo pažeidimo mastą, pastovumą ir trukmę, gali taikyti nuo 1 proc. iki 10 proc. sankciją. Lietuva kai kuriais atvejais nusprendė taikyti nuo 1 proc. iki 5 proc. sankcijas.

Pareiškėjams pritaikytų sankcijų mažėjimą lėmė ir aktyvūs NMA prevenciniai veiksmai, kurie padeda išvengti pažeidimų.

Deklaruojant pareiškėjams prieinami NMA įsigyti „Sentinel“ 1 metro mastelio visos Lietuvos vaizdai, kurie padeda tiksliau įbraižyti laukus ir išvengti sankcijų už neteisingą deklaravimą bei netikslų laukų įbraižymą. Naudojama Automatinė laukų nuolatinio stebėjimo sistema (ALNSIS) leidžia informuoti ūkininkus apie dar neįvykdytus įsipareigojimus. 2022 m. ALNSIS padėjo sutaupyti 1 mln. Eur, kurie anksčiau buvo skiriami fizinei kontrolei, ir užkirtus kelią nesąžiningiems pareiškėjams gauti išmokas, o ūkininkams papildomai išmokėti 2 mln. Eur.

Deklaravimo metu savivaldybėms ir seniūnijoms nuolat siunčiami sąrašai su nustatytomis klaidomis paraiškose, kad iki deklaravimo būtų spėta pakoreguoti paraiškos duomenis. Prasidėjus deklaravimui buvo išleistas laikraštis, kuriame atkreipiamas dėmesys į tiesioginių išmokų ir paramos pagal programas, susijusias su plotais bei gyvuliais, taisyklių pakeitimus ir paramos reikalavimus. Taip pat NMA internetinėje svetainėje bei žiniasklaidos priemonėse nuolat skelbiami straipsniai apie aktualius teisės aktų pakeitimus, reikalavimus bei terminus ūkininkams, siekiantiems laiku įvykdyti įsipareigojimus ir išvengti sankcijų.

Video