Kaip bus nustatomi statiniams ir įrenginiams eksploatuoti reikalingi žemės sklypų dydžiai?

Sklypas Sklypas

Aplinkos ministerija pakartotinai teikia derinti pagal suinteresuotų institucijų pateiktas pastabas patikslintą Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos projektą.

Metodikoje siūloma nustatyti tvarką, pagal kurią, atliekant faktinių aplinkybių patikrinimą, įvertinama galimybė naudoti statinius ir įrenginius (vizualiai apžiūrint matomus jų išorinių atitvarų pažeidimus) ir nustatomi naudojamiems statiniams bei įrenginiams eksploatuoti reikalingų žemės sklypų būtinieji dydžiai.

Siūlomas paprastesnis kitos paskirties valstybinės žemės sklypo būtinojo dydžio nustatymo mechanizmas  – pagal formulę ir  teisės aktais nustatytus specifinius reikalavimus.

Nukrypti nuo pagal formulę apskaičiuoto valstybinės žemės sklypo dydžio būtų leidžiama, jeigu šis poreikis būtų pagrindžiamas faktu, kad būtent toks valstybinės žemės plotas realiai naudojamas statiniui eksploatuoti. Tačiau bet kuriuo atveju turėtų būti užtikrinama atitiktis teisės aktų reikalavimams.

Atsisakyta anksčiau siūlytos galimybės 10 proc. didinti pagal formulę apskaičiuotą žemės sklypo dydį. Atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabas, nebesiūloma valstybinės žemės sklypo dydžio grįsti suinteresuoto asmens užsakyta architekto, turinčio teisę eiti statinio projekto vadovo ar statinio ekspertizės vadovo pareigas, išvada.

Patikslintame metodikos projekte siūloma patvirtinti valstybinės žemės sklypų dalių išskyrimo kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrenginiui nustatymo reikalavimus. Šių nuostatų pirmą kartą teiktame derinti metodikos projekte nebuvo.

Pastabas ir pasiūlymus Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos projektui galima teikti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki gegužės 28 d.

Aplinkos ministerija

Video