Žiemą būtina sustiprinti statinių priežiūrą

Varvekliai Varvekliai

Statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus reglamentuoja Statybos įstatymas ir kiti poįstatyminiai teisės aktai. Už statinių naudojimą ir techninę priežiūrą yra atsakingi statinių savininkai (naudotojai), kurie privalo laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus.

Statinių savininkai bei techniniai prižiūrėtojai žiemos sezono metu privalo sustiprinti statinių naudojimo priežiūrą. Pasnigus būtina vykdyti sniego storio stebėjimą ir jo poveikį statiniui bei imtis skubių veiksmų susikaupusio sniego ir ledo pašalinimui, bei susidariusių varveklių nudaužymui nuo stogo.  Taip pat statinio konstrukcijų mechaniniam atsparumui ir pastovumui poveikį gali padaryti tirpstančio sniego vanduo, kuris dažniausiai užsikimšus ar užšalus lietvamzdžiams, neturėdamas kur nutekėti, bėga per karnizus, stoglovius, patenka ant sienų. Šąlant į sienų konstrukcijų plyšius patekęs vanduo jas ardo, nuo karnizų ir lietlovių susidaro varvekliai. Nors ne kiekvienas įtrūkimas kelia pavojų, tačiau mikroplyšiai, veikiami temperatūrų skirtumo, progresuoja, didėja. Tuomet padidėja statinių galimų griūčių, žmonių sužalojimų rizika.

Statinių naudotojai (savininkai) turi vykdyti organizacines ir technines priemones statinio būklei palaikyti. Ypatingos priežiūros žiemos sezono metu reikalauja šiuolaikinių prekybos centrų, pramogų centrų ir kitų paskirčių statiniai, kurie yra pastatyti iš lengvų metalo konstrukcijų, taip pat reikia atkreipti didelį dėmesį, kai yra specifinis poveikis statiniams ir jų konstrukcijoms (agresyvi aplinka, aukšta temperatūra, sunkus kėlimo mechanizmų darbo režimas, smūgiai ir kt.).

Statinių savininkams (naudotojams), siekiant išvengti galimų avarijų ar nelaimingų atsitikimų, būtina stebėti sniego storį ir jo poveikį statiniui bei imtis skubių priemonių susikaupusio sniego pašalinimui nuo statinių išorinių atitvarų. Tik tokiu būdu galima išvengti neleistinų konstrukcijų deformacijų ir skaudžių avarijų pasekmių.

Atspindžiai

Panašūs straipsniai

Video