Pakeistos priemonės „Gyvūnų gerovė“ galvijų veiklos taisyklės

Asociatyvi nuotr. Asociatyvi nuotr.

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ ir veiklos „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ įgyvendinimo taisyklės.

Taisyklėse patikslinti terminai, jog pareiškėjai pagal veiklą „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ (1 veiklos sritis) privalo paraiškoje įsipareigoti pieninių veislių galvijus ganyti ganykloje nepertraukiamai ne trumpiau kaip 140 kalendorinių dienų einamaisiais metais nuo ganymo pradžios. Pagal veiklą „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ (2 veiklos sritis) pareiškėjai privalo paraiškoje įsipareigoti išleisti ganytis galvijus į atvirą erdvę, diendaržius ar ganyklas ne mažiau kaip 120 kalendorinių dienų arba pienines užtrūkusias karves 60 kalendorinių dienų per einamuosius metus pasirinktu nepertraukiamu laikotarpiu skaičiuojant nuo ganymo pradžios iki gruodžio 31 d.

Taip pat pagal pirmą veiklą pareiškėjai įsipareigoja ganyti pieninius galvijus ganyklose nepertraukiamai ne trumpiau kaip 140 kalendorinių dienų einamaisiais metais, o pagal antrą – užtikrinti, kad einamaisiais metais nuo ganymo ar išleidimo į diendaržį pradžios iki gruodžio 31 d. pieniniai arba mėsiniai galvijai turėtų galimybę netrukdomai išeiti į diendaržius, atvirą erdvę ar ganyklas nepertraukiamam ne trumpesniam kaip 120 kalendorinių dienų laikotarpiui.

Taisyklėse nebelieka reikalavimo ne vėliau kaip per 7 dienas suvesti duomenis į Ūkinių gyvūnų registrą (ŪGR) apie galvijų bandos, kuriai įsipareigota taikyti aukštesnius gyvūnų gerovės reikalavimus, išgynimo į ganyklą pradžią ar išleidimą ganytis į diendaržį, atvirą erdvę ar ganyklą pradžią (t. y. ganymo pradžios datą) ir ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d. suvesti duomenis į ŪGR apie galvijų ganymo pabaigos datą.

Pakeistose taisyklėse patikslinti sutartinių gyvulių (SG) dydžiai:

už galvijus, ne jaunesnius negu 6 mėn. amžiaus, taikomas 0,25 SG;
už galvijus nuo 6 mėn. iki 2 metų amžiaus, taikomas 0,7 SG;
už galvijus, vyresnius nei 2 metų, taikomas 1 SG.

Atkreiptinas dėmesys, jog Žemės ūkio duomenų centras einamaisiais metais perskaičiuoja sausio 1 d. laikytus pareiškėjo valdoje mėsinius ir pieninius galvijus į SG. 

Svarbu, jog pareiškėjai, teikdami paraišką, turi nurodyti, jog prašo skirti išmoką pagal pasirinktą priemonės veiklą ir nurodyti galvijų bandos numerį, ganymo pradžios (ne ankstesnę kaip gegužės 15 d.) ir pabaigos datą bei SG skaičių, kurį įsipareigoja ganyti ganykloje ar išleisti ganytis į atvirą erdvę.

Video