NMA siekia padėti klientams išvengti klaidų ir sankcijų

Laukai. NMA nuotr. Laukai. NMA nuotr.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama prevenciškai užkirsti kelią galimiems pažeidimams, primena ūkininkams, kurie deklaruoja žemės ūkio naudmenas ir gauna išmokas už gyvulius bei dalyvauja su plotu susijusiose Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose, apie dažniausiai jų daromas klaidas, nustatomus pažeidimus, kurių galima išvengti.

Šiemet atlikus sankcijų analizę nustatyta (remiantis kovo 26 d. duomenimis), kad 2023 m. pritaikytų sankcijų suma (1,77 mln. Eur) yra 2,7 karto mažesnė, lyginant su 2022 m. NMA ir toliau vykdo aktyvią sankcijų prevenciją bei ieško priemonių, kaip sumažinti taikomų sankcijų skaičių tikriesiems ūkininkams.

Vienas iš sprendimų, padedančių sumažinti taikomų sankcijų skaičių, yra NMA sukurta Automatinė laukų nuolatinio stebėjimo sistema (ALNSIS). Įsipareigojimų stebėjimas naudojantis ALNSIS ir pareiškėjų informavimas apie dar neįvykdytas veiklas leidžia ūkininkams atlikti reikiamus veiksmus iki įsipareigojimo termino pabaigos. ALNSIS 2023 m. sėkmingai padėjo sumažinti patikrų vietoje ir pažeidimų skaičių.

Pareiškėjams sankcijų pritaikyta mažiau ir dėl kitų aktyvių NMA prevencinių veiksmų, kurie padeda išvengti pažeidimų.

Deklaruodami pareiškėjai gali naudotis NMA įsigytais „Sentinel“ 1 metro mastelio visos Lietuvos vaizdais, kurie jiems padeda tiksliau įbraižyti laukus ir išvengti sankcijų už neteisingą deklaravimą bei netikslų laukų įbraižymą.

Deklaravimo metu savivaldybėms ir seniūnijoms nuolat siunčiami sąrašai, kuriuose nurodomos paraiškose nustatytos klaidos, kad iki deklaravimo būtų pakoreguoti paraiškos duomenys.

NMA pavasarį rengiama tiesioginių išmokų konferencija, kurioje pareiškėjams teikiama aktualiausia informacija apie taisyklių pakeitimus, administravimo ir patikrų aktualijas bei naujoves, o pristatymo medžiaga viešinama NMA svetainėje ir „Youtube“ platformoje. Taip pat organizuojami seminarai ir kiti renginiai, kuriuose pristatomos pagrindinės deklaravimo aktualijos.

Prasidėjus deklaravimui išleidžiamas laikraštis, kuriame atkreipiamas dėmesys į tiesioginių išmokų ir paramos pagal programas, susijusias su plotais bei gyvuliais, taisyklių pakeitimus ir paramos reikalavimus. Klientai neatsitraukdami nuo ūkio darbų per „NMA radiją“ gali išgirsti aktualiausią informaciją apie išmokas už deklaruotus plotus bei gyvulius, svarbiausius reikalavimus gauti paramą, pagrindinius įsipareigojimus bei kitą informaciją.

Taip pat NMA internetinėje svetainėje bei žiniasklaidos priemonėse nuolat skelbiami straipsniai apie aktualius teisės aktų pakeitimus, reikalavimus bei terminus ūkininkams, siekiantiems laiku įvykdyti įsipareigojimus ir išvengti sankcijų.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos

NMA, siekdama, kad pritaikytų sankcijų kiekis ir toliau mažėtų, atkreipia dėmesį į dažniausiai pasitaikančias klaidas, kurių galima išvengti.

2023 m. pagrindinė priežastis, dėl kurios buvo pritaikytos sankcijos pareiškėjams (1,7 tūkst. valdai), – įsipareigojimų ir tinkamumo kriterijų nesilaikymas (1,33 mln. Eur). Dažniausi taisyklių pažeidimai susiję su:

negamybinėmis veiklomis, kurioms nebuvo skirti 5 proc. nuo ariamosios žemės ploto;
susietąja parama už vaisių, uogų ir daržovių auginimą atvirojo grunto plotuose, kuriuose nebuvo derliaus;
susietąja parama už vaisių, uogų ir daržovių auginimą atvirojo grunto plotuose, kurių nuotraukos nebuvo pateiktos;
parama už daugiametes žoles sėklai, nes nebuvo pateikti reikiami dokumentai;
ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo reikalavimų nesilaikymu.

Taip pat dažnai pritaikytos sankcijos už paramos sąlygų reikalavimų nesilaikymą (292 tūkst. Eur), kurių privalo laikytis visi pareiškėjai, pateikę paraiškas:

erozijai jautriose teritorijose augino kaupiamuosius žemės ūkio augalus;
augalų apsaugos produktų naudotojai nesilaikė augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų;
žemės ūkio veiklos subjektai sandėliavo pašarus nesilaikydami reikalavimų;
maisto tvarkymo subjektai neturėjo nesaugaus maisto atšaukimo iš rinkos veiksmų aprašo, neįdiegė individualios rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų sistemos, tiekė žmonių maistui mėsą ar mėsos produktus, gautus iš ūkinių gyvūnų, kuriems buvo nepasibaigusi naudotų vaistų išlauka.

Tam, kad ūkininkai galėtų lengvai sužinoti bei sekti informaciją apie reikalavimus ir jų įgyvendinimo terminus ir išvengtų pažeidimų, kviečiame naudotis NMA svetainės skiltyje „Parama kaimui“ esančiu „Kalendoriumi“.

Dažnai pasitaiko atvejų (73 tūkst.), kai pareiškėjai netiksliai įbraižo savo laukų ribas ir neišskiria netinkamų paramai plotų, todėl gali būti nustatyti pažeidimai, dėl kurių gali būti taikomos sankcijos, o kai kuriais atvejais pareiškėjui gali prireikti grąžinti jau gautą paramą. „NMA agro“ programoje yra pateiktas 2023 m. rudens 1 metro vaizdo rezoliucijos natūralių spalvų visos Lietuvos palydovinis vaizdas, todėl jau dabar pareiškėjai deklaruodami pasėlius gali patikrinti, pakoreguoti ar įbraižyti dirbamų laukų ribas bei nurodyti tikslesnį paramai gauti plotą ir išvengti sankcijų.

Taip pat tenka taikyti sankcijas už tai, kad deklaruojama neturint žemės valdymo teisės (45 tūkst. Eur), kompleksinio paramos susiejimo sankcijas (30 tūkst. Eur) ir vėlavimo sankcijas (7 tūkst. Eur).

Kviečiame sekti NMA naujienas ir naudotis kitomis NMA sukurtomis priemonėmis, kurios padeda išvengti klaidų ir sankcijų.

NMA

Video