Pakeisti kaimo plėtros paraiškų priėmimo tvarkaraščiai

Asociatyvi nuotr. Asociatyvi nuotr.

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeisti paramos paraiškų priėmimo tvarkaraščiai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencines priemones.

KPP tvarkaraštyje numatytas naujas kvietimas pagal priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ – paraiškas bus galima teikti nuo balandžio 15 d. iki gegužės 31 d.

Taip pat KPP grafike numatyta, jog kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis 2024 metais bus priimamos ir paraiškos pagal KPP priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklas „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ ir „Parama „Natura 2000“ miškuose“.

Pakeistame SP tvarkaraštyje numatyta atšaukti paraiškų priėmimą pagal intervencines priemones „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ ir „Parama „Natura 2000“ miškuose“ atsižvelgiant į tai, kad paraiškų priėmimas pagal šias priemones yra numatytas KPP paraiškų priėmimo tvarkaraštyje.

Video