Lietuvos kaimo tinklo narių projektams – papildomos lėšos

Asociatyvi nuotr. NŽT nuotr. Asociatyvi nuotr. NŽT nuotr.

Informuojame, kad Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) sprendimu skirtos trūkstamos paramos lėšos Lietuvos kaimo tinklo paraiškoms, pateiktoms šių metų kovo–balandžio mėnesiais pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) techninės paramos veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.

Nacionalinei mokėjimo agentūrai įvertinus pagal SP priemonę pateiktų paraiškų atitiktį atrankos kriterijams, 13-ai paraiškų, surinkusių didžiausią – 100 balų skaičių, paramos lėšų pakako tik iš dalies: bendra jų prašoma paramos suma sudarė 789 216 Eur, tuo tarpu šiam paraiškų teikimo etapui skirta paramos suma sudarė 555 750 Eur.

ŽŪM priėmus sprendimą dėl trūkstamų lėšų skyrimo, papildomai gauta 242 487 Eur paramos, todėl minėti 13 pareiškėjų – Lietuvos kaimo tinklo narių – galės įgyvendinti savo projektus pilna apimtimi.

Primintina, jog parama Lietuvos kaimo tinklo nariams skirta organizuoti ir vykdyti renginius, skirtus suinteresuotus subjektus supažindinti su Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiu planu, skatinti jų dalyvavimą įgyvendinant šį planą, prisidėti prie jo įgyvendinimo kokybės gerinimo ir užsiimti kita su strateginio plano kokybišku įgyvendinimu susijusia veikla.

NMA

Video