Skirta papildomų lėšų vandentvarkos projektams įgyvendinti

Asociatyvi nuotr. NMA nuotr. Asociatyvi nuotr. NMA nuotr.

Žemės ūkio ministerija skyrė papildomų paramos lėšų įgyvendinti projektus pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“.

Pagal SP priemonę Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d. pateiktos 43 paraiškos, kuriose paramos prašoma esamų melioracijos sistemų rekonstravimo veiklai vykdyti. Šių pareiškėjų prašoma paramos suma (12,5 mln. Eur) viršijo kvietimui (melioracijos sistemų rekonstravimo veiklai) skirtą 7,2 mln. Eur sumą.

NMA pateiktas paraiškas įvertino pagal atitiktį atrankos kriterijams ir pagal suteiktų balų skaičių sudarė paraiškų pirmumo eilę, paaiškėjo, kad18-kai paraiškų, kurios surinko 50 atrankos balų, paramos lėšų pakanka iš dalies.

ŽŪM priėmė sprendimą dėl trūkstamų lėšų skyrimo ir 18 pareiškėjų, kuriems paramos lėšų pakako iš dalies, papildomai skyrė beveik 4,7 mln. Eur.

Su atnaujinta paraiškų pirmumo eile galima susipažinti čia.

NMA

Video