Jaunieji ūkininkai paraiškas teikė labai aktyviai

Traktorius laukuose. NMA nuotr. Traktorius laukuose. NMA nuotr.

Birželio 28 d. baigėsi paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinės priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ teikimo laikotarpis. Ši paramos priemonė kasmet sulaukia ypač daug jaunųjų ūkininkų dėmesio, tad ir šiemet jaunieji ūkininkai  aktyviai pretendavo į paramą.

Dėl dotacijos suteikimo į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) kreipėsi 581 jaunasis ūkininkas. Bendra prašoma paramos suma projektams įgyvendinti sudaro beveik 34,64 mln. Eur. Šiuo paraiškų teikimo etapu dotacijoms buvo skirta 25,9 mln. Eur, taigi prašoma paramos suma 30 proc. viršija kvietimui skirtąją. Pareiškėjai, pateikę paraiškas dėl šios paramos formos, apie tai, ar jiems galės būti skirta parama, tiksliau galės sužinoti, kai įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams ir suteikus atitinkamą balų skaičių bus sudaryta paraiškų pirmumo eilė.

Dėl lengvatinių paskolų suteikimo pagal priemonę NMA pateiktos 76 paraiškos, kuriose bendra  prašoma lengvatinių paskolų suma sudaro daugiau kaip 2,6 mln. Eur. Primintina, jog šiuo paraiškų teikimo etapu lengvatinėms paskoloms buvo skirta 19,3 mln. Eur, tad visiems pareiškėjams, prašiusiems suteikti paskolas, paramos lėšų pakanka.

Primename, jog paramos pagal priemonę galėjo kreiptis jaunieji ūkininkai – ne vyresni kaip 40 metų fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, atitinkantys įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus ir planuojantys vykdyti žemės ūkio produktų pirminę gamybą bei žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą, įskaitant pirminį perdirbimą. Didžiausia dotacijos suma vienam paramos gavėjui – 60 000 Eur, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tuo tarpu didžiausia lengvatinės paskolos suma vienam paskolos gavėjui – 100 000 Eur, lengvatinės paskolos lėšomis gali būti apmokama 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Atkreipiame dėmesį, jog bendra dotacijos ir lengvatinės paskolos suma negali viršyti 100 000 Eur.

NMA

Video