Mėšlo barstytuvas. Efektyvaus eksploatavimo patarimai

Asociatyvi nuotr. Asociatyvi nuotr.

Mėšlo vežimas į laukus, tręšimas mėšlu

Sudėtingoje ekonominėje situacijoje trąšų rinkoje ūkininkai priversti maksimaliai taupiai naudoti brangias mineralines trąšas. Todėl nemažai žvilgsnių krypsta į prieinamas organines tręšimo medžiagas – pvz., galvijų mėšlą. Atitinkamai didėja žemdirbių reikalavimai organinių trąšų paskirstymo technikai laukuose. Mėšlo barstytuvo užduotis – sumažinti darbų sąnaudas dirvos įdirbimui, pagerinti dirvos struktūrą, padidinti jos biologinį aktyvumą ir derliaus kokybę. 

Techniškai mėšlo barstytuvas yra traktoriaus tempiamas prikabinamas padargas.  Priklausomai nuo mėšlo smulkinimo būdo barstytuvai gali turėti vertikalius arba horizontalius plaktuvus su peiliais, o medžiagos padavimo būdas į plaktuvus gali būti arba per transporterį, arba per slenkančią priekinę sienelę. Medžiagos išbarstymas laukuose vyksta per galinę dalį arba per šoną. 

Mėšlo barstytuvo galia ir tūris parenkami atsižvelgiant į planuojamas dienines trąšos sąnaudas ir į planuojamą kiekį per tam tikrą agrarinį terminą. Kokios būdingos klaidos daromos renkantis ir eksploatuojant mėšlo barstytuvą?  

Per mažas tūris

Kartais dėl nepakankamo biudžeto arba taupumo sumetimais renkamasi mažesnio tūrio barstytuvą negu reikia. Gamintojai siūlo du padargo variantus: mažam ūkiui ir stambiam ūkiui. Mažo tūrio mėšlo barstytuvo resursas skirtas darbui mažesniems plotams. Todėl laukuose, kuriuose telpa šimtai hektarų, toks padargas sukels traktoriaus kuro sąnaudų padidėjimą, nes reikės daugiau pravažiuoti per laukus, kad trąša būtų išbarstyta visur, kur reikia. Be to, ir pats barstytuvas susidėvės greičiau. 

Būna ir rimtesnių netinkamo mažo tūrio pasekmių. Norėdami sumažinti važinėjimų kiekį žemdirbiai stengiasi užkrauti barstytuvą mėšlu iki “daigiau nėra kur", tuo viršydami leistiną tonažą. Pernelyg didelio svorio neatlaiko lingės. Bet ir sustiprintos lingės nėra amžinos, jei nuolat dirbama tokiu ekstremaliu režimu. Kartu su lingėmis suges ir kiti konstrukcijos elementai, gali nukentėti net traktorius. 

Gamintojai, žinodami apie tokias viršsvorio “nuodėmes”, naujesniuose modeliuose riboja padargui leistiną mėšlo masę. Traktorius gali efektyviai dirbti tik su jam leistina prikabinamo padargo mase. 

Traktorius mėšlo barstytuvui

Svarbu, kad traktorius turėtų pakankamai didelį kiekį hidraulinių jungčių hidraulinėms padargo linijoms valdyti. Tad paprastesniame traktoriuje galima papildomai įmontuoti elektrinius vožtuvus. 

Vidutiniškai 30-35 m³ tūrio mėšlo barstytuvams pakaks 150-200 AG traktoriaus, o 40-50 m³ jau reikės 300-350 “arklių". Daug kas priklauso nuo dirvos savybių. Pvz., klampioje pelkėtoje dirvoje prikrautas barstytuvas gali įklimpti (rudenį-pavasarį). Tokioms situacijoms praverstų 3-4 ašių padargai – ašių dėka nepaisant didelio svorio jie neužstringa klampioje žemėje. 

Svorio minkštoje dirvoje problemos išsprendžiamos naudojant plačias padangas ir žemo slėgio padangas. Padargas tuomet geriau sukimba su dirvos paviršiumi. 

Plaktuvai: vertikalūs ar horizontalūs?

Horizontalios krypties velenų plaktuvai žymiai geriau susitvarko su lengvesnės, smulkesnės frakcijos ir skystesnės konsistencijos mėšlu (sausas paukščių mėšlas, bet tinka ir durpės, kalkių defekatas, kreida). Toks agregatas užtikrina medžiagos nuo 1 t/ha barstymo tolygumą lauko paviršiuje ir frakcijos vienodumą. 

Vertikalūs velenai labiau tinka kietesnės ir stambesnės frakcijos karvių mėšlui. Vertikalūs plaktuvai yra sunkesni ir galingesni, atlaiko didesnes apkrovas negu horizontalus, bet negali garantuoti vienalytės smulkios frakcijos. 

Smulki mėšlo frakcija geriau įsisavinama dirvoje. Bet traktorininkui būna sunku įžiūrėti smulkios frakcijos įterpimo ribas, ypač važiuojant kita kryptimi lauke. 

Horizontalūs plaktuvai sudėtingesni pagal konstrukciją, bet jų sukimosi greitis nedidelis ir sukasi jie skirtingomis kryptimis vienas kito atžvilgiu. Tai leidžia jiems atskirti smulkinimo ir barstymo procesus. Skirtingai nuo jų, vertikalūs plaktuvai dirba didelėmis apsukomis, todėl smulkinimo ir paskirstymo procesai juose neatskirti. 

Judėjimo greitis

Mėšlo barstymo kokybė gali nukentėti ir dėl neteisingai pasirinkto traktoriaus greičio – kenčia įterpimo norma. Nesilaikant reikalaujamo 8-10 km/val. greičio režimo, trąšos norma pasiskirsto neteisingai. Pvz., padidinus greitį nors ir 5-10 kilometrais per valandą, barstomo mėšlo norma sumažėja 2 kartus. 

Svarbu ir tinkamu momentu pradėti barstymą – mėšlas turi būti paduodamas į valcus tik po to, kai jie paims inerciją. Paduodant anksčiau, mėšlo svoris prispaus juos ir neleis prasisukti, o tada suveiks saugumo mechanizmas, traktorininkui teks rankomis laisvinti valcus. Tokių situacijų nutinka, kai tarp mėšlo ir valcų nėra skiriamosios sienelės arba ji pažeista.

Panašūs straipsniai

Video