Vilnius siekia apsaugoti brandžius medžius: būsimiems kirtėjams – daugiau reikalavimų

Asociatyvi nuotr. Asociatyvi nuotr.

Vilniaus miesto savivaldybė pristato medžių algoritmą – rekomendacijas, kurios nustato papildomus saugiklius, kai sostinėje planuojama šalinti vertingus, didelio diametro, miestovaizdį formuojančius ar didelį masyvą sklype sudarančius medžius. Ypatingas dėmesys skiriamas atvejams, kai medžių šalinimas planuojamas vystant nekilnojamojo turto objektus.
Kaip nurodo savivaldybė, medžių algoritmas nuo šiol taikomas visais atvejais, kai numatomas medžių šalinimas dėl jų būklės, poveikio statiniams arba kai jų vietoje numatomas naujas užstatymas. Didesnės apsaugos priemonės numatytos, kai planuojama šalinti brandžius – 60 ir daugiau centimetrų skersmens, ar reikšmingus miestovaizdžiui, centrinėje miesto dalyje esančius medžius. 
Atvejais, kai dėl prastos būklės bus numatomas mažesnio nei 60 cm diametro medžių šalinimas, sprendimą, kaip ir iki šiol, priims savivaldybės specialistai. Tačiau jei medžio diametras bus didesnis, pareiškėjas privalės pateikti eksperto arboristo išvadą dėl medžio perspektyvumo. Tokį vertinimą galės teikti ekspertas arboristas turintis kvalifikacinį atestatą. 
Kai, anot savininkų, brandus medis kenkia esamam užstatymui ir jį norima pašalinti, pareiškėjui dėl želdinio šalinimo teks pateikti eksperto konstruktoriaus ir eksperto arboristo vertinimą. 
Jei medžius bus norima šalinti dėl planuojamo užstatymo, vystytojams bus keliamos papildomos sąlygos. Jei želdiniai atitiks bent dvi algoritme numatytas sąlygas, vystytojo bus prašoma savivaldybei pateikti Regioninės architektų tarybos, kurios sudėtyje privalės būti ir kraštovaizdžio architektas, išvadas dėl projektinių sprendinių.
Tokiais atvejais vystytojai taip pat turės aptarti numatomą želdinių šalinimą sklypo detaliojo planavimo arba projektinių pasiūlymų viešinimo etape: pristatyti želdinių analizę, numatomo želdinių šalinimo motyvus sprendinių kontekste, numatytas žalos, kurią visuomenė patiria dėl želdinių šalinimo, atlyginimo priemones ir kita.
Net ir pabaigus visą projektavimo procesą, gavus statybą leidžiantį dokumentą savivaldybė galės rekomenduoti vystytojams informuoti gyventojus apie išskirtinai bendruomenėms svarbių želdinių šalinimą, rašoma savivaldybės pranešime.
 

Video