Smulkiems ūkiams valstybė tiesia pagalbos ranką (VIDEO)

Viena populiariausių Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių – parama smulkiesiems ūkiams įgauna vis didesnį pagreitį. Tai didelės apimties pagalba ir atskirai pieno ūkiams, kuriems tenka spręsti išgyvenimo klausimą šios pieno krizės akivaizdoje. Reikšminga paspirtimi gali pasinaudoti iki 9 melžiamų karvių laikantys žemdirbiai. Tad apie visa tai kalbamės su Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus vyr. specialiste Dalia Rutkauskaite.

Nuo gegužės 2 d. ir iki birželio 30 d. gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Parama gana ženkli. Gerbiama Dalia, gal galite papasakoti, kaip sekasi? Kokių jau turite žinių apie priemonės populiarumą?

Kaip ir minėjote, renkamos paraiškos smulkių ūkininkų paramai gauti. Gegužės 22 d. duomenimis, Nacionalinei mokėjimo agentūrai jau yra pateikta 115 paraiškų apie 1,7 mln. eurų sumai. Jei žvelgtume į ankstesnių metų patirtį, matome, kad didžiausias paraiškų teikimo bumas būna paskutinę savaitę. Netgi paskutines 2-3 dienas. Tokią tendenciją matydavome visais laikotarpiais, todėl ir dabar manome, kad paraiškų teikimas vyksta normaliu greičiu.  

Šita priemonė buvo labai populiari. Nuo 2014 m. iki 2022 m. buvo skirta 93 mln. eurų, o paraiškų buvo surinkta už 156 mln. eurų. Matome, kad tai viršijo mūsų galimybes finansuoti, nes priemonė labai populiari.

Kiek šiam konkrečiam šaukimui yra skirta lėšų?

Šitam šaukimui yra skirta apie 16 mln. eurų. Iš jų 5,5 mln. eurų yra skirta pieno sektoriui.

Ūkininkai, matyt, turėtų suskubti. Kas darosi pieno sektoriuje, kada kainos stipriai yra kritusios, ūkiams yra sunku išsilaikyti ir ta parama, ko gero, galėtų šiek tiek pagerinti tą ūkininkų padėtį?

 Taip, žinoma. Kadangi skirtas atskiras krepšelis pieno ūkiams, todėl ir raginame juos kreiptis šitos paramos. Nes ši parama yra skirta smulkiems ūkiams, kurių valdos ekonominis dydis (VED) yra nuo 4000 iki 8000 eurų. O pieno sektoriui yra skirti atskiri reikalavimai. Į pieno sektoriaus paramą gali pretenduoti ūkiai, kurie laiko nuo 3 iki 9 melžiamų karvių ir valdos ekonominio dydžio struktūroje šios karvės turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. valdos dydžio.

Smulkiausi pieno ūkiai ir yra laikantys iki 10 karvių. Šiuo metu, ko gero, jiems būtų puiki proga kreiptis paramos. Koks yra paramos intensyvumas?

Vienam pareiškėjui yra skirta 15 000 eurų ir paramos intensyvumas siekia 100 proc. Tai reiškia, kad pareiškėjui nebūtina prisidėti savų lėšų, jeigu jam užtenka tiek lėšų projekto dydžiui. Tad visos projekto išlaidos gali būti finansuojamos iš paramos lėšų. 

Atkreipsiu dėmesį, kuo šita parama yra patraukli. Taisyklėse nėra nustatyta tinkamų ar netinkamų finansuoti išlaidų kategorijų. Tai reiškia, kad pats pareiškėjas nusprendžia, į ką investuoti. Tiesiog investicijos turi būti susijusios su planuojama žemės ūkio veikla, jo projektu ir būtinos projektui įgyvendinti.

O koks yra įsipareigojimų laikotarpis?

Įsipareigojimų laikotarpio nėra. Tai reiškia, kad tik projekto įgyvendinimo metu pasiekti rodikliai, tai yra, ką pareiškėjas pasiekia per projekto įgyvendinimo laikotarpį, yra laikomi įsipareigojimu ir jie tikrinami.

Kitose priemonėse yra tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos, o šiuo atveju tokio dalyko, kaip suprantu, nėra? Tai yra, ūkininkui pakankamai atrišamos rankos ir žemdirbiai gali šia parama maksimaliai pasinaudoti?

Taip, nes ši priemonė yra skirta patiems smulkiausiems ūkininkams, todėl jiems ir sudarytos palankiausios sąlygos.

Tie reikalavimai, pasižiūrėjus į taisykles, kiek jos skiriasi nuo ankstesnių metų taisyklių? Ar dabar yra lengviau, ar sunkiau pasinaudoti parama?

Kadangi tai paskutinis Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 m. kvietimas šiai priemonei, tai reikalavimų praktiškai nekeitėme. Pagrindiniai reikalavimai išliko tie patys: metus prieš paraiškos teikimą reikia būti deklaravus pasėlius arba būti įregistravus gyvūnus. Tai reiškia, kad jeigu kvietimas yra 2023 metams, tai pareiškėjas 2022 m. turėjo būti deklaravęs pasėlius arba įregistravęs gyvūnus.

Reikalavimas pieno sektoriui – vertinamas vidutinis metinis karvių skaičius. Tai yra, 2023 m. sausio 1 dienai tas karvių skaičius turi būti nuo 3 iki 9 melžiamų karvių, bei valdos ekonominio dydžio struktūroje pieninės karvės turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. Visiems kitiems sektoriams VED neturi siekti  8000 Eur.

Ar yra apskritai numatytas laikas projekto įgyvendinimo planui? 

Yra. Nes Lietuvos kaimo plėtros programa eina į pabaigą, todėl ir plano įgyvendinimo laikotarpis nėra ilgas – tai šie ir 2024 metai.  Tai reiškia, kad iki 2024 m. pabaigos yra tas maksimalus laikas, iki kurio reikia įgyvendinti verslo planą.

Jeigu nuspręsčiau dalyvauti šioje priemonėje. Turiu verslo planą, pateikiu NMA visus dokumentus. Kokiomis dalimis man bus išmokama ta parama?

Paramos lėšų išmokėjimas yra labai patrauklus. Nes po sprendimo skirti paramą, 80 proc. paramos lėšų iš karto išmokama, o pareiškėjas įsipareigoja per 9 mėnesius pradėti įgyvendinti tą planą. Jei sėkmingai planas įgyvendinamas, išmokama likusi 20 proc. paramos dalis.

Ką galėčiau įsigyti už tas paramos lėšas, jei sakėte, kad žmogus gali laisvai disponuoti tais pinigais? Visgi yra reikalavimas, ką galiu ir ko negaliu įsigyti.

Kaip ir sakiau, lyginant su kitomis priemonėmis, nėra nustatytų konkrečių tinkamų ar netinkamų išlaidų kategorijų. Yra bendras toks reikalavimas, kad išlaidos turi būti susijusios su remiama veikla, su verslo plane numatyta žemės ūkio veikla. Čia gali būti tiek žemės ūkio technika, tiek įranga, padargai. Gali būti netgi statybos ar statinių rekonstrukcija. Už- šias lėšas gali būti perkami ir gyvuliai. Tai labai įvairios išlaidos.

Ar galiu pirkti žemės ūkio paskirties žemę už šias paramos lėšas?

Taip pat gali būti ir žemės ūkio paskirties žemė. Visa tai, kas susiję su žemės ūkio veikla.

Gal dar yra kas nors svarbu, ko nepaklausiau?

Atkreipčiau dėmesį į klausimą su investicijomis. Pieno sektoriuje, tie kurie kreipiasi paramos pieninėje galvijininkystėje, netgi atrankos kriterijuose yra numatytos išlaidos, už kurias skiriami papildomi atrankos balai. Jie skiriami tiems, kas investuoja į pieno melžimo įrangą, pieno šaldymo įrangą ir betonines mėšlides ir srutų kauptuvus. Investuojant į šias priemones, skiriami papildomi atrankos balai.

Daugiau apie tai žiūrėkite šiame vaizdo interviu.

a

Video