Skatinama keistis geriausia patirtimi ir įgauti naujų įgūdžių 

LŽŪKT vyriausioji gyvulininkystės specialistė D. Gurauskienė ir projekto dalyviai. LŽŪKT vyriausioji gyvulininkystės specialistė D. Gurauskienė ir projekto dalyviai.

Nuo spalio 2-osios iki lapkričio 30 d. bus priimamos paraiškos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano  intervencinę priemonę „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“. Bendrosios žemės ūkio politikos lėšos ir toliau skiriamos parodomųjų bandymų rengimui ir vykdymui, informavimo renginių (seminarų, lauko dienų) ir dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupių susitikimų organizavimui. Siekiama didinti žinių ir inovacijų sklaidą žemės ūkyje, maisto ūkyje ir miškininkų ūkyje, skatinama  keistis geriausia patirtimi ir įgauti naujų įgūdžių, prisidėti prie Europos žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo. 

Įtraukiantis  parodomųjų bandymų procesas

„Manau, kad projektai, kuriuose vykdomi parodomieji bandymai, naudingi, nes ūkininkui ne tik pateikiamos rekomendacijos, bet jis ir pats dalyvauja visame procese, savo ūkyje gali išbandyti diegiamas inovacijas. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) tokio pobūdžio projektuose dalyvauja jau daugelį metų ir turi neįkainojamos patirties“, – sako Daiva Gurauskienė, LŽŪKT vyriausioji gyvulininkystės specialistė.

LŽŪKT yra įgyvendinusi projektą „Ekonominių rezultatų gerinimas augalininkystės ūkiuose taikant integruotos augalų apsaugos metodus“, kuriame atskleistas kompleksinis požiūris į visą augalo auginimo procesą per integruotos augalų apsaugos prizmę. Projekto metu buvo siekiama analizuoti ūkyje taikomą technologiją ir ją koreguoti inovatyviais moksliniais sprendimais, išmokinant ūkininką skaičiuoti užauginamos produkcijos savikainą ir priimti sprendimus, naudojant ekonominę veiklos analizę.

Žinoma, projektas buvo naudingas ne tik ūkininkams: „Kiekvieno susitikimo metu konsultantai grupės dalyviams pristatė ūkiuose taikomas skirtingas integruotos augalų apsaugos priemones, tuo pačiu iš ūkininkų gavo aktualią informaciją ir praktinių technologinių pastebėjimų, todėl naudą gavo ne tik grupės dalyviai – ūkininkai, bet ir konsultantai. Jie sukauptą patirtį perdavė organizuodami lauko dienas ir seminarus“.

Kalbėdama apie tai, kokie projekto rezultatai labiausiai pradžiugino, projekto vadovė sako, jog labiausiai džiugino dalyvių darbas grupėse dalijantis patirtimi. Ji taip pat akcentuoja, kad vykdant projektą labai svarbu pasirinkti ūkininkus, kurie tikrai nori diegti naujoves ir jomis domisi: „Tada darbas vyksta sklandžiai, abipusiu sutarimu“.

Įvairias sritis apimantys bandymai   

2014–2020 m. laikotarpio duomenys atskleidžia, kad konsultantai labai aktyviai įsitraukia į parodomųjų projektų ir informavimo veiklos priemonių įgyvendinimą. Įdomių šios veiklos srities projektų parengė ir Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) specialistai. 

ŽŪR įgyvendintas projektas „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas pieninėje galvijininkystėje diegiant inovatyvias bandos valdymo, genetikos gerinimo ir šėrimo technologijas“ subūrė dešimtį ūkių, juose organizuota 12 lauko dienų, 13  seminarų, 40 dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupių susitikimų, vyko baigiamoji konferencija. 

Siekiant diegti biotechnologines naujoves ir didinti veiklos pelningumą ŽŪR įgyvendino projektą „Inovatyvių daugianarių pasėlių technologijų panaudojimas ekologinio žemės ūkio optimizavimui“, o projektas „Žinių prieinamumo didinimas plėtojant elektroninio mokymo sistemą“ leido patobulinti 2012 m. sukurtą el. mokymo sistemą.

Aktualiausiųjų sąraše – įdomios ir svarbios temos

Žemės ūkio mokslo taryba, sudaryta iš ūkininkų, mokslininkų ir įvairių institucijų specialistų, jau patvirtino aktualiausių parodomųjų projektų temų sąrašą. Jame – įdomios ir svarbios temos. Pavyzdžiui, „Žolinių pašarų gamybos optimizavimas ir (arba) produktyvių sėtinių žolynų įrengimas gyvulininkystės ūkiuose“, kuria siekiama ūkiuose diegti naujas, inovatyvias sėtinių žolynų įrengimo technologijas, prisidedančias prie pieno sektoriaus išsaugojimo.

Siekiant didesnio derliaus tuo pačiu mažinant gamybos sąnaudas – trąšas, augalų apsaugos produktus – siūloma tema „Augalų veislių, atsparių klimato kaitai, parinkimas, priklausomai nuo regiono ir taikomų technologijų“.

Norint paskatinti gyvūnų augintojus pereiti prie aukštesnių gyvūnų gerovės standartų, siūloma pasigilinti į temą „Paukščių auginimo nenaudojant antibiotikų technologinės inovacijos“.

Kadangi Lietuva turi daug neišnaudotų skaitmeninės kooperacijos galimybių, šalyje tik 12 proc. ūkininkų kooperuojasi, siekiant atskleisti kooperacijos naudą siūloma tema „Skaitmenizavimo inovacijų taikymas žemės ūkio verslo vystymui panaudojant kooperaciją“. Sąraše ir daugiau įdomių temų.

Projektai galės būti teikiami pagal patvirtintas aktualias parodomųjų projektų temas ir kitomis temomis aktualiomis žemės ūkio, maisto ūkio ir miškų ūkio veikla užsiimantiems asmenims įvairiuose šalies regionuose.

Būtina numatyti vykdyti visas išvardintas veiklas

Kreiptis dėl paramos priemonei „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“ gali mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo ir konsultavimo įstaigos bei kiti juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti formalųjį suaugusiųjų švietimą.

Projektų tikslinės grupės – žemės ūkio, maisto ūkio ir miškų ūkio veikla užsiimantys asmenys. 

Pareiškėjas turi numatyti vykdyti visas šias veiklas: parodomųjų bandymų rengimas ir vykdymas; informavimo renginių (seminarų, lauko dienų) organizavimas; dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupių susitikimų organizavimas. 

Paraiškų priėmimo etapui skirta 800 000 Eur paramos lėšų.

a

Video