Aplinkosaugininkai tikrins medžiojančius sėlinant

Asociatyvi nuotr. Canva nuotr. Asociatyvi nuotr. Canva nuotr.

Aplinkos apsaugos departamentas informuoja, kad šių metų birželio 3–9 dienomis Gyvosios gamtos apsaugos departamento pareigūnai tikrins, kaip medžiotojai laikosi Medžioklės taisyklių ir saugaus elgesio reikalavimų medžioklėje sėlinant. Taip pat bus skiriamas didelis dėmesys medžiotojų blaivumo kontrolei. Reidai vyks visoje Lietuvoje.

Medžioklės sėlinant yra viena iš tradicinių medžioklės metodų, kai medžiotojas tyliais ir atsargiais žingsniais priartėja prie medžiojamų gyvūnų. Šis medžioklės metodas reikalauja išmanymo apie gyvūnų elgseną, buveines, medžioklės teritoriją.

Pagrindiniai reikalavimai medžioklėje sėlinant

Medžioklėje sėlinant dalyvaujantys medžiotojai su savimi privalo turėti: 

• medžiotojo bilietą. Jame turi būti žyma apie ne seniau kaip prieš 3 metus atliktus saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo rezultatus (šis reikalavimas netaikomas 3 metus nuo teisės medžioti suteikimo), 

• galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklą ir ginklo, kuriuo medžioja, pažymėjimus. 

Medžioklinis ginklas iš dėklo turi būti išimamas tik įsirašius į medžioklės lapą ir užtaisomas pradėjus sėlinti.

Aplinkosaugininkai atkreipia dėmesį, kad medžioklėje sėlinant draudžiama naudoti šovinius, neturinčius būtinos šaudmens energijos: medžiojant stirnas – graižtvinių ginklų šovinius, kurių kulkos energija 100 m atstumu yra mažesnė kaip 1 000 J.

Saugumui medžioklėje užtikrinti medžiotojai privalo dėvėti ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos viršutinius drabužius  arba galvos apdangalus ir liemenes. Dėl saugumo svarbu suderinti buvimo vietą su kitais medžiotojais ir medžioti tik šviesiuoju paros metu (t. y. ne anksčiau kaip pusantros valandos iki saulės patekėjimo ir ne vėliau kaip pusantros valandos saulei nusileidus). 

Medžioklės vadovo atsakomybė prieš pradedant medžioti  

Kiekvienas medžioklės vadovas prieš pradėdamas medžioti privalo užtikrinti ir atlikti būtinas procedūras.

Medžioklės vadovas prieš medžioklę privalo patikrinti medžiotojų bilietus. Medžioklės lape turi įrašyti medžioklės datą, dalyvaujančių medžiotojų (tarp jų ir savo) vardų pirmąsias raides, pavardes, medžiotojų bilietų numerius. Medžioklės lapas pildomas tvarkingai ir aiškiai. Jei padaroma klaida, klaidingas įrašas perbraukiamas tiesia horizontalia linija, šalia užrašoma teisingai, taisymo data, pasirašoma. Jeigu taisomas įrašas apie sumedžiotą gyvūną, medžioklės vadovas nedelsdamas, prieš taisydamas, telefonu +3705 273 2995 informuoja departamento Pranešimų priėmimo tarnybą, kuri šią informaciją vertina ir priima sprendimą dėl informacijos patikrinimo.  

Medžiojant sėlinant informacija apie gyvūnų, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimą į medžioklės lapą įrašoma prieš išgabenant gyvūną iš sumedžiojimo vietos arba prieš pradedant doroti, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių veiksmų pradedamas pirmas. 

Medžioklės vadovas privalo nurodyti kiekvienam medžiotojui individualias sėlinimo teritorijos ribas.

AAD inf.

Video