Image Blog
R. Jurgaitė: užbėgdama piktiems komentatoriams už akių pastebėsiu, kad pirmininkės darbas kol kas nebus apmokamas.

Jaunųjų ūkininkų lyderė R. Jurgaitė: paramos „liūto dalis” nukeliauja į stambių žemvaldžių rankas (0)


Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga (LJŪJS) gyvuoja jau devintus metus. Šį rugsėjį organizacija atnaujino lyderių komandą. Naująja LJŪJS pirmininke tapo Rūta Jurgaitė.

– Kokią matote organizacijos ateitį?

– Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos veikloje dalyvauju dar nuo 2015 metų ir drąsiai galiu teigti, kad sąjunga kasmet nuveikia vis naudingesnių ir prasmingesnių darbų – dalyvauja protesto akcijose, veikia kaip socialinis valdžios institucijų partneris, atstovauja jauniesiems ūkininkams tarptautiniu lygmeniu (CEJA organizacijoje), skleidžia jauniesiems ūkininkams aktualią informaciją tiek susitikimų metu, tiek pasinaudodama socialine medija. Sąjunga jau turi patirties įgyvendindama įvairius projektus, vis daugiau jaunųjų ūkininkų įsitraukia į veiklą ir aktyviai prisideda prie bendrų tikslų įgyvendinimo.

Sąjunga auga, tampa vis patrauklesnė jauniesiems ūkininkams, sąjungos nuomonė vis dažniau išgirstama Lietuvos valdžios institucijose. Visa tai – ankstesnės sąjungos vadovybės įdirbis. Tikiu, kad man einant pirmininkės pareigas su darbščios ir motyvuotos komandos pagalba ir toliau bus didinamas sąjungos žinomumas, patikimumas, o sąjungos nuveikti darbai turės teigiamos įtakos Lietuvos jauniesiems ūkininkams.

– Kokius planuojate artimiausius ir kokius tolimesnius darbus? Kur kryps didžiausias dėmesys?

– Visuotinio suvažiavimo metu buvo išrinkta nauja valdyba – dalis valdybos narių tęsia savo pareigas nuo 2018 metų, tačiau turime ir tris naujus valdybos narius, kurie į sąjungos veiklą įsitraukė ne per seniausiai. Taigi natūralu, kad artimiausi planai bus susiję su sąjungos vidiniais reikalais – darbų ir atsakomybių tarpusavyje pasiskirstymu.

Pirmasis naujosios vadovybės darbas jau nudirbtas – pagaliau ryžtasi didinti įstojimo ir kasmetinio narystės mokesčių asociacijoje įkainius. Pasikeitus vadovybei, esminiai ilgalaikiai tikslai išliks tie patys – identifikuoti Lietuvos jauniesiems ūkininkams aktualiausias problemas bei prisidėti prie šių problemų sprendimo tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis. Sąjungos tikslai – gerinti Lietuvos jaunųjų ūkininkų konkurencinę padėtį, padėti jaunam žmogui įsikurti ir pradėti verslą kaimiškose vietovėse.

Ne paslaptis, kad LJŪJS valdžios organai iki šios dienos veikia neatlygintinai – nei sąjungos pirmininkas, nei vicepirmininkai, nei valdybos nariai už savo darbą atlyginimo negauna. Mano nuomone, sąjunga jau yra pribrendusi kurti darbo vietas. Tikiu, kad šis pokytis turėtų teigiamos įtakos asociacijos veiklai. Sąjunga įgyvendina tam tikrus projektus, organizuoja renginius. Mūsų atstovai dalyvauja susitikimuose su valdžios atstovais, kiekvienam susitikimui yra ruošiamasi, gilinamasi į problemas ir dokumentus. Dalyvavimas tarptautinėje veikloje vėlgi didina darbo krūvį, atsiranda poreikis dokumentus ir informaciją versti į lietuvių kalbą. Įvairių raštų, pažymų rengimas, naujų narių registracija, socialinių paskyrų administravimas – darbo yra. Norime rasti galimybių sukurti sąjungoje darbo vietą, taip užtikrinti sklandų ir savalaikį asociacijos darbą siekiant sąjungos tikslų. Užbėgdama piktiems komentatoriams už akių pastebėsiu, kad pirmininkės darbas kol kas nebus apmokamas – iki 2024 metų esu vaiko priežiūros atostogose, todėl darbinių santykių su asociacija neplanuoju turėti. Visgi turėdama nuostabią šeimą, kuri mane palaiko ir padeda, net augindama dukrytę tikrai skirsiu pakankamai laiko darbui LJŪJS ir atsakingai eisiu patikėtas pareigas.

– Kas, Jūsų vertinimu, jauniesiems ūkininkams yra svarbiausia Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje?

– Mano nuomone, tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos jauniesiems ūkininkams be galo svarbi galimybė pasinaudoti Europos Sąjungos teikiama parama. Ne paslaptis, kad šios paramos „liūto dalis” nukeliauja į stambių žemvaldžių rankas. Jaunieji ūkininkai yra itin svarbi, tačiau jautriausia ir labiausiai pažeidžiama žemės ūkio sektoriaus dedamoji, prisidedanti prie kaimiškų vietovių gyvybingumo. Būtent todėl siekiant, kad Lietuvos jauniesiems ūkininkams būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos pasinaudoti Europos Sąjungos teikiama parama ir sėkmingai konkuruoti rinkoje, LJŪJS itin daug dėmesio skiria taisyklių projektų, skirtų Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėms įgyvendinti, analizei bei pasiūlymų teikimui.

2022 09 20 15 16 28
Žaliasis kursas – iššūkiai ir galimybės. Interviu su žemės ūkio viceministru Egidijumi Giedraičiu
Žieminių sėja, elektros kainos ir kas ūkiams trukdo įdarbinti saulę. Aktualijos su Aušriu Macijausku
Elektros ir dujų kainų šokas žemės ūkiui. Aktualijos su Ignu Jankausku, 2022-09-16
2022 09 20 15 16 28
Žaliasis kursas – iššūkiai ir galimybės. Interviu su žemės ūkio viceministru Egidijumi Giedraičiu
Žieminių sėja, elektros kainos ir kas ūkiams trukdo įdarbinti saulę. Aktualijos su Aušriu Macijausku
Elektros ir dujų kainų šokas žemės ūkiui. Aktualijos su Ignu Jankausku, 2022-09-16