Dėl karo Ukrainoje nukentėjusiems ūkiams – dar 23 mln. eurų lengvatinių paskolų

Asociatyvi nuotr. Asociatyvi nuotr.

Ūkio subjektai, veikiantys žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, jau gali kreiptis į RATO kredito uniją ir KREDA kredito unijų grupę dėl lengvatinių paskolų iki 500 tūkst. eurų sumos arba iki 200 tūkst. eurų sumos, kai paskola ar jos dalis teikiama biologiniam turtui įsigyti.

Tokia galimybė atsirado pratęsus skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ teikimą ir nacionalinei plėtros įstaigai „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pakartotinai pasirašius sutartį su minėtomis finansų įstaigomis.

„Nuo šios priemonės įgyvendinimo pradžios (2022 m. rugsėjo mėn.) iki 2023 m. birželio pabaigos paskolos suteiktos 746 ūkio subjektams iš skirtų 61 mln. eurų. Karui Ukrainoje tęsiantis, daugelis ūkių vis dar susiduria su likvidumo, veiklos tęstinumo problemomis. Atsižvelgiant į pagalbos Lietuvos ūkiams karo kontekste poreikį, tolimesniam, iki 2023 m. gruodžio 31 d., paskolų teikimui pagal priemonę papildomai skirti 23 mln. eurų“, – sako INVEGOS vyriausioji finansinių priemonių projektų vadovė Vaida Stamburaitė.

Iki 2023 m. birželio 30 d. lengvatinės paskolos nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems ūkiams buvo teikiamos per šiuos finansų tarpininkus: KREDA kredito unijų grupę, LKU kredito unijų grupę, PayRay Bank, RATO kredito uniją bei SME Bank, kurių kiekvienas suteikė po 10-16 mln. eurų lengvatinių paskolų.

Daugiausiai paskolų pagal šią priemonę suteikė KREDA kredito unijų grupė, į kurią ūkio subjektai ir vėl gali kreiptis dėl paskolos gavimo. „Įgyvendinant šią priemonę, KREDA grupė iš visų finansų tarpininkų tokių paskolų suteikė daugiausiai – net 16 mln. Eur. Todėl INVEGAI atnaujinus kvietimą vėl teikti šias paskolas, nedvejodami pasirašėme bendradarbiavimo sutartį. Esame tie, kurie savo narius pažįsta geriausiai, matome, kokią žalą jiems daro įvykiai kaimyninėse šalyse, todėl puikiai suprantame šios pagalbos svarbą ir džiaugiamės būdami patikimu finansiniu partneriu, galinčiu padėti palengvinant naštą“, – įžvalgomis dalinasi Jolita Rėkutė, KREDA Jungtinės centrinės unijos verslo plėtros vadovė. 

Sutartį su INVEGA pasirašė ir RATO kredito unija, kuri paskolas pagal šią finansinę priemonę teikė nuo pat jos įgyvendinimo pradžios. „Matome nesumažėjusį klientų poreikį pasinaudoti šia finansine priemone, todėl dedame visas pastangas, kad sprendimai tiek dėl dalyvavimo priemonėje, tiek dėl paskolų lėšų išmokėjimo būtų priimti itin operatyviai“, – komentuoja RATO kredito unijos Administracijos vadovas Vladislav Jančis.

Dėl paskolos suteikimo ūkio subjektai turi kreiptis tiesiogiai į finansų įstaigą, kuri bendradarbiauja su INVEGA.  2023 m. rugpjūčio 1 d. nauja sudėtimi veiklą pradėjo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), jai susijungus su Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), Valstybės investicijų valdymo agentūra (VIVA) ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondu (ŽŪPGF). Nuo rugpjūčio mėnesio VIPA, VIVA ir ŽŪPGF paslaugos verslui, viešajam ir žemės ūkio sektoriui teikiamos vieno langelio principu – per INVEGĄ.

Video