Bus vykdomas nuolatinis eglių sveikatingumo būklės stebėjimas

Eglės kamienas. VMT nuotr. Eglės kamienas. VMT nuotr.

Pastaruosius keletą metų šalies miškuose pastebimai padaugėjo džiūstančių eglynų. Medynai džiūsta dėl besikeičiančių klimatinių sąlygų. Eglynams augti Lietuvoje sąlygos tampa nepalankios dėl šiltėjančių orų, dažnėjančių sausringų, kaitrių periodų ir gausėjančios žievėgraužio tipografo populiacijos. Pavasarį, vasarą vyraujant šiltiems ar net karštiems, sausiems orams, eglių augimas sulėtėja ar visai sustoja ir jos nebesugeba apsiginti nuo kenkėjų.Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai siekdami geriau įvertinti šalies eglynų būklę ir pažeidimus juose, šių metų pavasarį, visoje šalies teritorijoje atrinko 22 eglynus (žiūrėti pav.), kuriuose bus nuolat vykdomas eglių sveikatingumo būklės stebėjimas. Kiekviename eglyne atrinkta ir pažymėta po 50 eglių stebėjimui ir įvertina jų sveikatingumo būklė. Siekiant nustatyti kaip per vegetacijos sezoną pakinta eglių būklė, rugsėjo ar spalio mėnesį medžių būklė bus vertinama pakartotinai. Norint sumažinti galimą ūkinės veiklos įtaką eglynų būklei, medynus stengtasi parinkti medynuose, kur griežtai ribojama ūkinė veikla (II gr. miškuose).

Medžių būklė labai priklauso nuo klimatinių augimo sąlygų, todėl siekiant nustatyti kokią įtaką eglių augimui daro karšti, sausringi orai, penkiuose eglynuose (vietos apibrauktos raudonu apskritimu) ant trijų eglių kamienų buvo pritaisyti specialūs prietaisai – dendrometrai (žiūrėti pav.), kurie matuoja medžių prieaugį į skersmenį ir oro temperatūrą. 

Planuojant ir vykdant žievėgraužio tipografo daromos žalos eglynams mažinančias priemones, svarbu sekti ne tik žievėgraužio tipografo populiacijos kitimą ir jos dydį, bet ir pačių eglynų sveikatingumo būklę: kuo daugiau apsilpusių eglių miške, tuo daugiau jų gali apnikti ir jose daugintis žievėgraužis tipografas. Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai vykdydami išplėstą eglynų stebėjimą tikisi tiksliau įvertinti šalies eglynų būklę.

Miško lankytojai, kurie miške pamatysite tokius prietaisus ant medžių, labai prašomi jų neliesti, kad nebūtų sugadinti ar nepadarytų neigiamos įtakos surenkamų duomenų tikslumui.

Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje.

 

Panašūs straipsniai

Video