Smulkiems kiaulių augintojams – nesunkiai pasiekiama parama biosaugos priemonėms įsigyti (VIDEO)

Smulkūs kiaulių laikytojai turėtų suskubti, jei nori gauti paramą už biologinio saugumo priemones. Valstybė kompensuoja net 90 proc. šių priemonių įsigijimo išlaidų, o į ją gali pretenduoti ūkiai, laikantys nuo 1 iki 100 kiaulių. Paraiškos paramai gauti renkamos nuo birželio 12 d. iki liepos 31 d.

Žemės ūkio viceministras Vytautas Abukauskas sako, kad pasirūpinti biosauga turėtų visi ūkiai, nepriklausomai nuo jų dydžio, tačiau šiuo atveju Žemės ūkio ministerija siūlo parama pasinaudoti pirmiausiai patiems smulkiausiems. 

Svarbu, kad pakanka kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikti šiuos dokumentus:

• asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotas asmuo taip pat pateikia ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą;

• paraišką (taisyklių 1 priedas);  

• biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų biologinio saugumo priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas;

• dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad VMVT atstovai atliko ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą (patikrinimo akto kopija).

Apie kvietimą teikti paraiškas „Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą (2023 m.)“ kalbiname viceministrą V. Abukauską. 

Kodėl visgi reikia pasirūpinti biosauga?

Pagrindinė biosaugos priemonių smulkiuose ūkiuose įdiegimo tikslas yra apsaugoti tuose  ūkiuose auginamas kiaules nuo užsikrėtimo afrikiniu kiaulių maru (AKM) ar kitomis ligomis. Nes viena, kai šis virusas užfiksuojamas laukinėje faunoje, o visai kita, kai jis pasireiškia ūkyje.

Kai jis pasireiškia ūkyje, tai 10 kilometrų spinduliu yra nustatoma III-oji afrikinio kiaulių maro zona ir jei į tą zoną patenka kažkokie dideli kiaulių kompleksai ar mėsos perdirbimo įmonės, iš tos zonos jie negali tiekti savo produkcijos bent vieną mėnesį. O vėliau produkcijos supirkėjai apie 40 proc. sumažina kainą, nepaisant to, ar ūkyje buvo užfiksuotas AKM. Pakanka to, kad pas kaimyną buvo nustatytas AKM židinys.

Visai neseniai Vilkaviškio rajone, mažame kiaulių ūkyje buvo aptiktas AKM židinys. Ką tai reiškia aplinkiniams? Ar tas kiaules iš karto reikia sunaikinti?

Ūkyje, kuriame nustatytas afrikinis kiaulių maras, yra paskerdžiamos visos kiaulės. O aplinkiniai, gyvenantys 10 km spinduliu, negali produkcijos tiekti į rinką.

Dažnai sakoma, kad biosaugos priemonės smulkiuose ūkiuose, kuriuose laikomos kiaulės, turėtų būti gal ne taip griežtai reglamentuojamos. Kad esą reikėtų atsižvelgti į smulkesnius ūkininkus, kurie neturi prekinio ūkio. Kad jiems reikėtų ne tokių griežtų biosaugos reikalavimų. Kaip jums atrodo?   

Biosaugos reikalavimai yra visiems reikalingi ir būtini. Nes jei kažkoks vienas ūkis laikysis mažesnių biosaugos reikalavimų, jei bus atlaidžiau į jį žiūrima, o šalia yra didesni kompleksai, ir vien dėl to, kad smulkesnis ūkis mažiau saugojosi, o jame staiga bus nustatytas afrikinis kiaulių maras, tai automatiškai didelis ūkis patenka į tą III-ąją zoną, kurioje taikomi apribojimai. Tuomet ir tas didesnis ūkis negalės laisvai prekiauti, jam bus mažinama kaina. Toliau bus prašoma paramos iš valstybės. Tai vėlgi bus mokesčių mokėtojų pinigai. Todėl biosaugos priemonėmis reikia apsaugoti ne tik save, bet ir pagalvoti apie aplinkinius ūkius.   

Kitaip tariant, nesvarbu, tu didelis, ar mažas, bet biosaugos reikalavimai turėtų būti vienodi griežti visiems. 

Taip, teisingai.

O paprastai žodžiais kalbant, kas yra tos biosaugos priemonės, kurioms yra skirta parama?

Tai įvairios priemonės, skirtos apsaugoti ūkį nuo afrikinio kiaulių maro ar kitų ligų patekimo. Tai gali būti tvoros, pašarų terminio apdorojimo įranga, asmens higienos priemonės, plovimui, dezinfekavimui skirta įranga bei priemonės nuo graužikų, vabzdžių ar kitų kenkėjų. Visos priemonės yra išvardintos taisyklėse.

Mes turime vieną pavyzdį, kaip ūkininkas, norėdamas palepinti kiaules, nupjovė žolę sode ir jos termiškai neapdorojo. Taip jis užnešė į ūkį AKM virusą. Tad kitą kartą noras palepinti savo gyvulius, grįžta virusu. Todėl būtina termiškai apdoroti pašarus.

Kokio dydžio paramą galėčiau gauti kaip ūkininkas?

Vienam ūkiui skiriama iki 900 eurų parama. 

O intensyvumas paramos – šimtaprocentinis ar mažesnis?

Paramos intensyvumas yra 90 proc.

Valstybės politika yra nukreipta į tai, kad tų užkratų būtų kuo mažiau. Kiek šiai priemonei yra apskritai skirta paramos lėšų?

Šiai priemonei kasmet yra skiriama iki 300 000 eurų. Kreipiasi nuo 40 iki 100 ūkininkų. Populiariausi buvo 2019 metai, kai 331 pareiškėjui buvo išmokėta per 226 000 eurų. Pernai metais buvo 44 ūkininkai, kuriems buvo išmokėta per 33 000 eurų. Priemonė populiari, bet galėtų ateiti daugiau žmonių, nes pinigų suma yra tikrai nemaža.

Kaip jūs paskatintumėte žmones aktyviau dalyvauti priemonėje?

Iš tikrųjų, tai priemonė yra labai paprasta. Tereikia sudaryti sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriams patikrinti ūkį. Gyvuliai turi būti registruoti ir paženklinti. 

Kas gali pretenduoti paramą?

Ši parama yra skirta smulkiems kiaulių augintojams, kurie laiko nuo 1 iki 100 kiaulių.

Kokia apskritai yra AKM kontrolė? Gal palaikomi ryšiai su Europos Komisijos atstovais? Kokie darbai yra ruošiami?

Kartu su VMVT mes stebėjome, kaip plinta AKM. Europos Komisija yra įpareigojusi mus parengti AKM kontrolės planą ir jau įvyko pirmasis darbo grupės, sudarytos iš įvairių institucijų, susitikimas. Bus parengtos visos AKM kontrolės priemonės ir pateiktos Europos Komisijai. 

Šis interviu parengtas bendradarbiaujant su Žemės ūkio ministerija

a

Video