Svarbu: grybų VED apskaičiavimo tvarka

Grybai. NMA nuotr. Grybai. NMA nuotr.

Norėtume priminti pareiškėjams, kurie pateiktose paraiškose yra numatę auginti grybus, kad Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos apraše (Aprašas) įtvirtinti pakeitimai susiję su auginamų grybų VED apskaičiavimo tvarka.

Pareiškėjai, kurie teikė paraiškas iki 2023 m. balandžio 29 d. ir nori, kad jų grybų plotai einamaisiais metais būtų įtraukti skaičiuojant VED, nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 1 d. per „NMA Agro“ mobiliąją programą VĮ Žemės ūkio duomenų centrui (ŽŪDC) turi pateikti grybų auginimą įrodančio lauko nuotrauką, taip pat užpildytą Aprašo 6 priedo 1 formą, nurodydami lauko unikalų numerį, jo koordinates, auginamų grybų plotą (kvadratiniais metrais) ir žemės ūkio valdos atpažinties kodą, investicinio projekto numerį, investicinio projekto patvirtinimo datą.

Pareiškėjai, kurie teikė paraiškas po 2023 m. balandžio 29 d. ir nori, kad jų grybų plotai einamaisiais metais būtų įtraukti skaičiuojant VED, nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 1 d. per „NMA Agro“ mobiliąją programą ŽŪDC turi pateikti šiuos grybų auginimą įrodančius dokumentus:

1. lauko nuotrauką, kuri įrodytų, kad auginami grybai, bei užpildytą Aprašo 6 priedo 1 formą, nurodami lauko unikalų numerį, jo koordinates, auginamų grybų plotą (kvadratiniais metrais) ir žemės ūkio valdos atpažinties kodą, investicinio projekto numerį, investicinio projekto patvirtinimo datą;

2. užpildytą Aprašo 6 priedo 2 formą, kurioje būtų nurodytos praėjusių kalendorinių metų grybų pardavimo pajamos bei grybų produkcijos pardavimų ir pardavimus pagrindžiančių pirminių apskaitos dokumentų (pvz.: PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, pinigų priėmimo kvitų ir kt.) skaičius.

Pažymėtina, kad apskaičiuojant VED įtraukiami tik tie auginamų grybų plotai, iš kurių per praėjusius kalendorinius metus gautos pajamos be PVM (perskaičiuotos vienam produkcijos rūšies vienetui – 100 kv. m grybų plotas) buvo ne mažesnės nei 21 252 Eur. Tuo atveju, kai per praėjusius kalendorinius metus gautos pajamos be PVM (perskaičiuotos vienam produkcijos rūšies vienetui) mažesnės nei nurodyta grybų produkcijos rūšies vieneto vertė ir auginamų grybų plotas yra mažesnis kaip 100 kv. m, VED neskaičiuojamas.

Nurodytas užpildytas formas grybus auginantys pareiškėjai ir paramos gavėjai taip pat gali nufotografuoti ir kartu su grybų auginimą įrodančiomis nuotraukomis pateikti ŽŪDC per „NMA Agro“ mobiliąją programą.

Svarbu! Siunčiant nuotraukas reikėtų pasirinkti meniu skiltį „Praneškite veiklas ir pažeidimus“, paspausti   ir pasirinkti teikiamos informacijos pobūdį  . Iš pasirenkamo sąrašo reikia nurodyti pranešimo tipą „Grybų auginimą įrodantys duomenys“, savo vardą, pavardę, valdos numerį. Langelyje „Veiklos aprašas“ galima įrašyti projekto numerį pasirinktinai .

NMA

Panašūs straipsniai

Video