31 mln. eurų pyragas. Patvirtintos finansavimo sąlygos, kaip bus remiama biometano gamyba ir biodujų valymas

Asociatyvi nuotr. Asociatyvi nuotr.

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas patvirtino projektų, kurie skatins biometano gamybą ir biodujų valymą finansavimo sąlygas. Šiai priemonei, kuri prisideda prie žiedinės ekonomikos tikslų ir yra skirta oro taršai, šiltnamio dujų išmetimams mažinti, iš Klimato kaitos programos skirta 31 mln. eurų.

Kvietimą teikti paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbs liepos 3 d. Paraiškas šiai paramai galės teikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys – didelė, vidutinė, maža ar labai maža įmonė ir žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai.

Klimato kaitos programos priemonės „Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui“ tvarkos apraše nustatytos tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos, nurodoma, iš ko turi būti planuojama gaminti biometaną, reikalavimai projektų paraiškoms, paraiškų vertinimui, sutarčių pasirašymui, įsipareigojimų reikalavimai gavus paramą.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 4 mln. eurų, kai statomi nauji biodujų gamybos, biodujų kartu su biometano gamybos įrenginiai ir 1,7 mln. eurų, kai įgyvendinama biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų arba statomų biodujų gamybos įrenginių.

Tinkamos finansuoti projektų išlaidos yra bioreaktorių ir su jų veikimu susijusių būtinųjų įrenginių, įrenginių, skirtų biomasei transportuoti, apdoroti ir tiekti į bioreaktorių, įrenginių substratui apdoroti bei degazuotajam substratui tvarkyti įsigijimas. Taip pat bus finansuojamos išlaidos biodujų valymo ir su jų veikimu susijusiems būtiniems įrenginiams, biodujų ir biometano saugojimo, kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginiams, biometano užpildymo įrangai prie biodujų jėgainės, elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginiams, naudojantiems pagamintą biometaną (biodujas), įsigyti.

Lėšos šiam kvietimui numatytos 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ apraše.

Tikimasi, kad tai paskatins žaliosios energetikos plėtrą, bus naudojama mažiau iškastinio kuro. Biodujos gali būti naudojamos šilumai ir elektrai gaminti, o iš biodųjų technologiškai išgaunamos švaresnės biometano dujos gali būti tiekiamos į gamtinių dujų tinklus, naudojamos kaip transporto priemonių kuras.

Nuo 2020 m. į biometano gamybą ir valymą iš Klimato kaitos programos investuota 23 mln. eurų. Įgyvendinama 12 projektų.

Video